9/12/2012

பின்புலம்


மூன்று வெள்ளிக்கு
வாங்கி வந்த
மின்விளக்கு எழுதுகோல்
மின்மினியை
வெளிக்காட்டாமல் இருக்க
அப்பா இது போய்டிச்சிப்பா
இனி இதை உங்களால
சரி செய்ய முடியாது!
அவள்
கூறியதில் 
சரியாக்கப்பட்டது அது!!

சரி செய்ய முடியாது
அப்படின்னு சொன்னா 
சரி செய்திடுவீங்க நீங்க!!
என்னிடம்
இருந்ததா இல்லையா?
அறுதியிட்டுச் சொல்ல முடியாது!
ஆனால்
அவளிடம் இருந்திருக்கிறது
நிறையவே
நம்பிக்கை!!