1/22/2022

கிறுக்கலும் நன்றே

நிகழ்காலத்தில் வாழ்வதே வாழ்வின் பயனைக் கூட்டும். கடந்து காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் திமிறிச் செல்லும் மனத்தை நிகழ்காலத்துக்கு இழுத்துவர எத்தனையோ வழிகள் உண்டு. உடற்பயிற்சி, நீச்சல், பாடுதல், இசைப்பயிற்சி, கூட்டுக்கேளிக்கை, விளையாட்டு, இப்படியானவற்றுள் ஒன்றுதாம் எழுதுவதும். மாலையின் மணிகளை உருட்டிக் கொண்டேவும் சிவாயநம சொல்வதும், தாளில் ஆயிரத்தெட்டு முறை சிவாயநம எழுதுவதும் ஒன்றுதான். ஆனால் நாட்கள் செல்லச்செல்ல, அப்படி எழுதுவதும் கூட அனிச்சைச்செயலாக அல்லது மெக்கானிக்கலாக மாறிவிடக் கூடும். அதாவது உடல் இயங்கிக் கொண்டும், மனம் எங்கோ மேய்ந்து கொண்டிருக்கும். ஆக, அதனின்று தற்சிந்தனையுடன் ஏதாகிலும் ஒன்றினை எழுதினால் மனத்துக்கு இன்னும் அது சிறப்புச் சேர்க்கும்.

தற்சிந்தனையென்றால்? சாக்ரடீஸ் உரையாடலின் வழி அறிதலைக் கட்டமைக்கலாமென்றார். தொடர்ந்து வந்த பிளேட்டோ, உரையாடலின் வழி எல்லாராலும் அறிந்திருத்தல் எதார்த்தமாக இராது. ஆகவே அறிந்தோரில் சிறந்தோரைக் கொண்டு மட்டுமே ஆட்சியை, நெறியாள்கையைக் கட்டமைக்க வேண்டுமென்றார். ஆனால் அது எல்லாநிலை மக்களின் குரலையும் கொண்டு வந்து சேர்க்காதென வாதிட்டனர் மற்றோர். இப்படித்தான் படிப்படியாக மக்களாட்சி, மக்கள்குரல், ஜனநாயகம் என்பது நடைமுறைக்கு வந்தது. சரி, நல்லதுதானே? நல்லதுதான். ஆனால், பிளேட்டோ சொல்லிச் சென்றதும் சரியோயெனும் எண்ணமும் வந்து போகின்றது.

எடுத்துக்காட்டாக, யுடியூபை எடுத்துக் கொள்வோம். எதை வேண்டுமானாலும் தரவேற்றலாம். பார்ப்போர் எண்ணிக்கை, பயனர்களுக்கு எந்த வீடியோவை முதலில் காண்பிக்க வேண்டுமென்பதை (டிரெண்டிங்) முடிவு செய்யும். அதுவே இன்னும் கூடுதலாக நிறையப் பேரைச் சென்று சேரும். தரம், உண்மை என்பதெல்லாம் இந்த அல்கோரிதத்தில் இல்லை. மதிப்புக் கொண்ட பதிவுகள் புதைந்து விடுகின்றன. மக்களுக்கு விருப்பமானவை வெல்லும். மக்களின் மனமோ, சார்புத்தன்மைக்கு சொம்படிக்கக் கூடியதை விரும்பக் கூடியது. பிளாட்பார்ம் புரவைடருக்கு, வணிகம் செழிக்க வேண்டும். பொருளின் தரம், நயம், நேர்மை என்பதைப் பற்றியெல்லாம் கவலையில்லை. இந்த இடத்தில்தான், பிளேட்டோ சொன்னது நினைவுக்கு வருகின்றது.

அறிந்தோரில் சிறந்தோர்? அதையெப்படி வகுத்தெடுப்பது? சிக்கல் நீள்கின்றது. தொழில்நுட்பத்தில் கொடிகட்டிப் பறக்கின்ற நிறுவனங்களெல்லாம், நுட்பத்திற்கும் திறமைக்கும் முன்னுரிமை கொடுக்கின்றன. மக்களைச் சார்ந்தியங்கும் மருத்துவம், உணவு, போக்குவரத்து போன்ற துறைகளைச் சார்ந்த நிறுவனங்கள் பண்புக்கும் அனுபவத்திற்கும் முன்னுரிமை கொடுக்கின்றன.

தகவற்தொழில்நுட்பம் வழங்கப்படுவது நுட்பத்திறமையானவர்களாலே. தானியக்கமாகச் சேவை வழங்குவதன் பொருட்டு, அவை அப்படித்தான் இருக்கும். தரமானவற்றை நுகர வேண்டுமாயின், நாம்தாம், நேர்மை, வெளிப்படைத்தன்மை, சார்பின்மை முதலான பண்புகளை வளர்த்துக் கொண்டாக வேண்டும். பின் அத்தகைய பண்புகளைக் கொண்டேவும், தேவையான எல்லாவற்றையும் மதிப்புணர்ந்து நுகரத்தலைப்பட்டாக வேண்டும். அல்லாவிடில், ஏமாற்றப்படுவோம், ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோமென்பதே மெய்.

சரி, இப்படியான தற்சிந்தனையின்பாற்பட்டு எழுதுதலின் நன்மை? 1. நம் அகம்/புறம் செம்மைப்படுத்திக் கொள்தல் 2. சிந்தனையை வார்த்தெடுத்தல் 3. சொல்லாற்றலை மேம்படுத்திக் கொள்தல் 4. பிறரின் பார்வையை பார்க்கப் பழகுதல் 5. நாடலையும் தேடலையும் விதைத்தல் 6. மக்களொடு பிணைப்புக் கொள்தல் 7. சமூகப்பங்களிப்புச் செய்தல், முதலானவற்றை ஈட்டிக் கொடுக்கும்.

கிறுக்கலும், மனக்கிறுக்கலும் நன்றே! We write to taste life twice, in the moment and in retrospect!!

-பழமைபேசி, pazamaipesi@gmail.com

1/21/2022

பணிவும் குனிவும்

பணிவு வேறு, குனிவு வேறு. பணிவென்பது மனத்தால் ஆனது. குனிவு என்பது உடலால் ஆனது. ஒருவர் மீதோ, ஒன்றின் மீதோ அன்பு மேலிடும் போது, அக்கறை மேலிடும் போது, ஆவல் மேலிடும் போது மனத்தில் பணிவு பிறக்கும். அதாகப்பட்டது, மனத்தின் கொந்தளிப்புகளும் அலைகளும் அடங்கி அமைதியாக அவரின்பால் அல்லது அந்தச் செயலின்பால் மனம் ஒன்றத் துவங்கிவிடும். குனிவு என்பது, ஆதிக்கத்திற்கு அடிமைப்படுவதை, கீழ்படிந்து கிடப்பதை உணர்த்தும் பொருட்டு உடற்குறிப்பால் அதனை வெளிப்படுத்திக் காண்பிப்பது. அந்த உடற்குறிப்பானது பணிவின் காரணமாகவும் நேரிடலாம். ஆனால் எல்லா நேரமும் அப்படியானதெனச் சொல்லி விட முடியாது. குனிபவர் மனம் திட்டிக் கொண்டிருக்கும் மனமாகவும் இருக்கலாம் அல்லவா? எனவேதான் பணிவு வேறு, குனிவு வேறு.

விரைவுச் சாலையில் வண்டி ஓட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம். பின்னால் வரும் வண்டி நம்மையொட்டி வருவது போன்ற உணர்வு ஏற்படுமாயின், அந்த வண்டி முன்னேறிச் செல்வதற்கான தடத்தை விட்டுவிடுதல் நன்றாம். அந்த இடத்தில் ஈகோ தலையெடுக்குமாயின், நாம் இன்னும் விரைவாகச் செல்ல வேண்டும் அல்லது விபத்து நேரிடுவதற்கான வாய்ப்புகளுக்கு நாமே இடம் கொடுத்தாக வேண்டும். எனவேதான், எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல்.

ஒவ்வொன்றுக்கும் மனத்தைச் செலுத்திக் கொண்டிருக்கத் தேவையில்லை. விட்டுக் கொடுத்தலைப் பழகிக் கொள்வது ஆழ்மன அமைதியின் ஆணிவேர். வலுவற்ற மனத்தின் அறிகுறி பழிவாங்கல். திடமான மனத்தின் அறிகுறி பொறுத்துக்கொளல். அறிவுப்புலத்தின் அறிகுறி விட்டுப்பழகுதல். நம்மால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை அல்லது விட்டுக்கொடுக்க முடியவில்லை, ஏன்? அப்படியாயின்,

1. நாம் மற்றவரோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்துத் தாழ்வுமனம் கொள்கின்றோம்.

2. காழ்ப்புடையவராய் இருக்கின்றோம்.

3. அடுத்தவரின் இலக்கை நம்முடையதாக ஆக்க முனைகின்றோம்.

4. பேசாப்பொருளை பேசுவதன்பால் ஒவ்வாமை கொள்கின்றோம்.

5. சமூகத்தின் தாக்கம், peer pressure

6. கடந்தகால நினைவுகளில் திளைத்து நிகழ்காலத்தன்மைக்கு ஆட்படாமலிருப்பது

7. இன்பகரம் மட்டுப்படுவதை உணராமலிருப்பது

இவற்றுள் ஏதோவொன்று, தேவையில்லாததை விட்டுக்கொடுக்க, பொறுத்திருக்க, மனமடங்கத் தடையாய் இருக்கின்றதென்பதாகக் கருதலாம். இதனைத்தான் அகந்தை(ஈகோ) என்கின்றோம். இது நம் வாழ்க்கை. இன்பம், மகிழ்ச்சி என்பது நம்முள்ளேயே உறைந்திருக்கின்றது. அதனைநாடி, தேடி, நாம் எங்கும் செல்லத் தேவையில்லை. எல்லாமும் மனப்பழக்கம்தான். மனப்பழக்கத்தை வடிகட்டிக் கொள்ள, நம் நோக்கத்தை உணர்ந்து செயற்படல் வேண்டும்; செய்யும் செயலின் மதிப்பை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். பண்பில் எளிமை கொள்ளல் வேண்டும். மனச்சோகை, மன அலைகளைக் கவனித்துச் செயற்பட வேண்டும். எளிய பயற்சிதான். எல்லாருக்கும் கைகூடக் கூடியதுதான்.

எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து!

1/19/2022

மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகை

நான் முருகனுக்காக கதவருகேயே வெகுநேரமாகக் காத்திருந்தேன். என்னைக் கண்டதும் அவனுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி. -விநாயகன்

என்னைக் கண்டதும் கதவைத் திறந்து கொண்டு வெளியே வந்த விநாயகனுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி. -முருகன்

இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, ”விநாயகனும் முருகனும் சந்தித்துக் கொண்டனர். இருவருக்கும் மகிழ்ச்சி” என்பதுதான்.

விநாயகனுடைய கதையை மட்டும் கேட்டால் நமக்கு ஏற்படும் புரிதல்: வெகுநேரமாகக் காத்திருந்தான். பாவம். ஆனால் தாமதமாக வந்தவனுக்கு மகிழ்ச்சி, ஒரு சாரி கூடச் சொல்லவில்லை. என்ன மனுசனோ?

முருகனுடைய கதையை மட்டும் கேட்டால் நமக்கு ஏற்படும் புரிதல்: முருகனின் வருகையை எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை போலிருக்கின்றது. திடுமென இவனைக் கண்டதில் விநாயகனுக்கு மகிழ்ச்சி. பார்க்க வந்தமைக்கு நன்றி சொல்லிப் பாராட்டி இருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருந்திருக்கும்.

இத்தகைய புரிதலும் கூட, ஆளுக்காள் மாறுபடும். விநாயகன் கதையை 100 பேருக்கும், முருகன் கதையை 100 பேருக்கும் கொடுத்து அவரவர் புரிதலைக் கேட்கிறோமென வையுங்கள். நமக்கு 200 விதமான கதைகள் கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கின்றது. ஆனால் சந்திப்பு ஒரே சந்திப்புதான். இருவரும் அவரவர் அனுபவத்தை உண்மையோடுதான் சொல்லி இருக்கின்றனர். இருந்தும், ஏனப்படி?

ஒவ்வொருவருடைய புரிதலும், அவரவருடைய கடந்தகால அனுபவங்கள், வாசிப்பு, இருக்கும் இடம், இப்படி எண்ணற்ற பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இவையெல்லாம் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் மாறிக் கொண்டே இருப்பவை. ஒன்றைப் பற்றி ஒருவர் ஒரு கருத்தைச் சொல்கின்றார். அதேநபரிடம், அதே விசயத்தைச் சென்ற வாரம் கேட்டிருந்தால் வேறுமாதிரி சொல்லி இருக்கக் கூடும். காரணம், இந்த ஒருவாரத்தில் அவர் கற்றுக் கொண்டவை, தற்போதைய மனநிலை என்பதெல்லாம் வேறாக இருந்திருக்கக் கூடும்.

அனுபவம் கூடக் கூட, மனிதன் இப்படியான பன்முகத்தன்மை(ஒரே விசயத்துக்கான பல்வேறு புரிதல்கள்) கொண்டவனாக ஆக வேண்டும். The only thing you sometimes have control over is perspective. You don't have control over your situation. But you have a choice about how you view it. புரிதல்களைக் கட்டமைக்க இப்படியானதொரு பொதுப்புரிதல் அவசியமாகின்றது. நம்முடைய புரிதலைக் காட்டிலும் மாறுபட்ட புரிதலை எதிர்கொள்ளும் போது, வெகுண்டெழுவது நம் மனத்துக்குத்தான் தீங்கானது.

I settle with what I understood; You may settle with what I failed to understand. That's okey, share the perspective and let others to learn if they are interested. பார்வைகள் பலவிதம். வைக்கப்படும் போதுதான் அவற்றினின்று கற்கவும் அறிந்து கொள்ளவும் முடியும். வைக்கப்படவே கூடாதென்பது கற்காலத்துக்கே இட்டுச் செல்லும்.

1/17/2022

வாதம்புரிதல் (டிபேட்)

கோவிட் பணிகளை பைடன் நிர்வாகம் எப்படிக் கையாள்கின்றது என்பதனை ஆய்வு செய்ய, அமெரிக்க நாடாளுமன்ற மருத்துவக் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. நேரடி ஒளிபரப்பும் இடம் பெற்றது. மக்கள் முன்னிலையில் பல்வேறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கடுமையான வினாக்களைத் தொடுக்க, கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் தலைவர் ஆண்ட்டனி பவுச்சி தலைமையிலான குழு பதிலளித்துக் கொண்டிருந்தது. இடையே கட்டுப்பாட்டுப் பணிகள் குறித்துப் பேசாமல், நோய்த்தடுப்பு மையத்தின் தலைவர் ஆண்ட்டனி பவுச்சியின் வருமானம், அவரின் கேரக்டர் என்கின்ற வகையில் செனட்டர் ராண்ட் பால் விமர்சனங்களை முன் வைத்தார். அந்தச் செய்கையைக் கண்ட திரு பவுச்சி அவர்கள், ’அட் ஹாமினம்; எனும் சொல்லாடலைப் பயன்படுத்திக் கடுமையான அளவில் எதிர்வினை ஆற்றினார். நெறியாளரும் அப்படியான தனிமனித விமர்சனத்துக்குக் கடிவாளமிட்டார். https://youtu.be/HH_-g0JxBTs?t=56

சரி, அட் ஹாமினெம் என்றால் என்ன?

வாதம் புரிவதில் படிநிலைகள் உள்ளன. முதல் மூன்று நிலைகளும் ஆய்வுக்குப் பயனளிக்கக் கூடியவை. இன்னபிற யாவும் நேரத்தை வீணடிக்கக் கூடியவை, பொய் புரட்டுக்கு வழிகோலுபவை, ஆய்வினைத் திசை திருப்பக் கூடியவை. அவையாவன கீழேவருமாறு:

1. வெளிப்படையாக மையக் கருத்தினை லாஜிக்/ரீசன் கொண்டு மறுப்பது

2. வாதத்தில் இருக்கும் பிழைகளைச் சுட்டிப் பேசுவது

3. உரிய ஆதாரங்களுடன் மாற்றுவழியை நிரூபித்துப் பேசுவது

4. குறைந்த, அல்லது உரிய தரவுகளின்றி மறுத்துப் பேசுவது

5. பேசுபொருளை விடுத்து, எதிராளியின் குரல், ஸ்டைல் போன்றவற்றைக் குறைசொல்லிப் பேசுவது

6. பேசுபொருளை விடுத்து, வாதம் செய்பவரைக் குறைத்துப் பேசுவது அல்லது குறைகூறிப் பேசுவது (அட் ஹாமினம்) https://youtu.be/FD50OTR3arY

7. திட்டுவது, புறங்கூறுவது (name calling)

எடுத்துக்காட்டு:

விநாயகன்: கதிரவன் தோன்றுவது கிழக்கு திசையில். (மையக்கருத்து)

முருகன்:  சில நேரங்களில் தென்கிழக்காகவும் வடகிழக்காகவும் தோன்றும். துருவங்களில் உதிக்காமலேவும் இருக்கும். துருவத்தில் இருக்கும் ஒரே திசை தெற்குமட்டுமே #1

விநாயகன்: உனக்கு இடக்கு முடக்காகப் பேசுவதே வேலை ( #5)

முருகன்: நீ சொல்வது உண்மையானால், உத்திராயணம், தட்சிணாயணம் ஆகிய சொற்களுக்கே வேலை இருக்காது. #1

விநாயகன்: சூரியன் உதிப்பது கிழக்கு என்பது பொய்யா? மரபை இழிவுபடுத்துகின்றாய், உனக்கு எல்லாம் தெரிந்தவனென்ற திமிர் (#6 & 7)

முருகன்: இடத்துக்கிடம் தோன்றும் திசையில் மாற்றம் உண்டு என்கின்றேன். சரி, இல்லை, ஏதாவது ஒன்றைச் சொல்லி விட்டால் முடிந்தது பிரச்சினை. ஏன் திட்டுகின்றாய்? #4

விநாயகன்: மயிலேறிப் பல இடங்களுக்கும் போய் வருபவன் என்பதைப் பீற்றிக் கொள்கின்றாய். #6


1/16/2022

உண்டு எனக்கொரு கனவு

மனித உரிமைகளுக்காக, சமத்துவத்திற்காக, இணக்கத்திற்காக, அறிவுப்புலத்திற்காக, தத்துவார்த்த அரசியலுக்காக, புத்தாக்கத்திற்காக, அன்புக்காக நாட்டம் கொண்டு தன் இறுதி மூச்சு வரையிலும் உழைத்துத் தன் உயிரை உரமாக்கியவர் டாக்டர் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் அவர்கள். அவருடைய பேச்சின் சாரங்களை நினைவுகூர்ந்துவிட்டுத் தொடர்வது உசிதமாய் இருக்குமென எண்ணுகின்றேன்.

1. கருத்தாளனை அடக்கிவிட்டாலும், அவனுள் இருக்கும் கருத்து சாவதில்லை.

2. இருள்கொண்டு இருளை அகற்றிவிட முடியாது; ஒளிக்கீற்றினால் மட்டுமே அது சாத்தியம். வெறுப்பினை வெறுப்பால் தோற்கடித்துவிட இயலாது; நேசத்தினால் மட்டுமே அது முடியும்.

3. மன்னிப்பது என்பது எப்போதாகிலுமென்பதன்று; அது நிரந்தரமானது.

4. அன்பென்பது இலகுவாக்கிக் கொண்டேயிருப்பது; வெறுப்பெனும் பாரத்தைத் தூக்கித் திரிவது கனத்தையே கூட்டும்.

5. எதார்த்தம் என்பது முதற்படி; மேற்படிகள் கண்களுக்குத் தெரியாதபட்சத்திலும்!

6. அண்டியிருப்பவர்க்கு நாமென்ன செய்கின்றோமென்பதுதான் வாழ்க்கை.

7. கசப்புகளுக்கு ஆசைப்படுதல் கசப்புகளுக்கே வழிகோலும்.

8. தேவைக்கிடமான பேச்சை மட்டுப்படுத்துவது மரணத்துக்கீடானது.

9. வேறு வேறான கப்பல்களாக இருந்திடினும் வாழ்க்கைப் பயணத்தில் நாமனைவரும் சகபயணிகளே!

10. அடுத்தவரை வெறுக்கும்படி யாரும் உன்னைக் கீழிறக்கி விடாமற்பார்த்துக் கொள்க.

11. அறிவும் பண்பும் கூடியதே கல்வி.

12. எல்லா நேரமும் சரியான நேரம்தான், நல்லதைச் செய்ய.

13. அமைதி என்பது பேச்சுமூச்சற்றுப் பதற்றம் இல்லாமலிருப்பதன்று; அறம் தழைத்தோங்குவதே அமைதி.

14. பழிவாங்கலும் வெறுப்பும் துணிவின் அடையாளமன்று.

15. ஆயுளின் நீளம் அன்று, தரமே வாழ்தலின் அளவீடு.

காந்தியின் கொள்கைகளாகச் சொல்லப்பட்ட பலவற்றினாலும் ஈர்க்கப்பட்டவர் மார்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர். அவருடைய, புகழ்பெற்ற, “உண்டு எனக்கொரு கனவு” எனும் உரையிலிருந்து:

உண்டு எனக்கொரு கனவு. இன்றல்ல, நாளைக்கும் கூட நாம் இன்னல்களையே எதிர்நோக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தபோதும். அது அமெரிக்காவின் கனவு.

உண்டு எனக்கொரு கனவு. நாடு ஆர்ப்பரித்தெழும், நாமனைவரும் சமமானவர்களெனும் உண்மை வெளிப்பட்டே தீரும்.

உண்டு எனக்கொரு கனவு. அடிமையாயிருந்தோரின் வழித்தோன்றல் பிள்ளைகளும், அடிமைப்படுத்தியோரின் பிள்ளைகளும் சகோதரசகோதரிகளாய் ஒன்றே அமர்ந்திருப்பர்.

உண்டு எனக்கொரு கனவு. அடிமைப்பாங்கின் வெறுப்பும் அநீதியும் நீங்கி, விடுதலையும் அறமும் எங்கும் வியாபித்திருக்கும்.

உண்டு எனக்கொரு கனவு. என் பிள்ளைகளை நிறத்தால் அடையாளப்படுத்தப்படாமல், பண்பால் அடையாளப்படுத்தப்படும் நாள் வந்தே தீரும்.

உண்டு எனக்கொரு கனவு. இன்று, உண்டு எனக்கொரு கனவு.

உண்டு எனக்கொரு கனவு. வெறுத்தொதுக்கலும் வீண்பழிசுமத்தலும் இட்டுக்கட்டுவதினின்றும் விடுபட்டு எல்லாப் பிள்ளைகளும் கரம்கோர்ப்பது உறுதி.

உண்டு எனக்கொரு கனவு. இன்று, உண்டு எனக்கொரு கனவு.

1963, ஆகஸ்டு 28ஆம் நாள், வாஷிங்டன் டிசியில் கிங் அவர்கள் உரையாற்றியதன் சாரம்தான் இது. இன்றளவும் நமக்குப் பாடமாக, துணையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. சோசியல் மீடியா என்பது மட்டுமல்ல. சமூகமும் வெறுப்பால் சூழப்பட்டுக் கிடக்கின்றது. எங்கு பார்த்தாலும் ஃபேக்நியூசுகள். இட்டுக்கட்டிய வெறுப்புணர்வுப் பரப்புரைகள். அதற்கு இரையாகிக் கிடப்பது நம் அண்ணனாக இருக்கலாம். தம்பியாக இருக்கலாம். அம்மாவாக இருக்கலாம். யாராகவும் இருக்கலாம். வெறுப்பைக் கொண்டு வெறுப்பை அகற்றிவிட முடியுமா? முடியாது.

“ஏண்ட்டை இந்து, ஏண்ட்டை அமெரிக்கன், ஏண்ட்டை இந்தியன், இந்துவெறியன், தமிழின விரோதி, வந்தேறி, சாதிவெறியன், சமத்துவ எதிரி, ஆதிக்கசாதியன், மீடியாக்கர், பகூத்தறிவுப் பிண்டம், அறிவுஜீவி, வெஸ்டர்ன்ஸ்லேவ், மேலைநாட்டுத்துதிபாடி, பழைமைபேசிப் பஞ்சாங்கம்”, இவையெல்லாம் எதிர்கொண்ட, அதுவும் நண்பர்களாலேயே சூட்டப்பட்ட நாமகரணங்கள். இவற்றின் அடிப்படை என்ன? வெறுப்பு, சகிப்பின்மை, ஒவ்வாமை. இந்த வெறுப்பு அவர்களிடமிருந்தே பிறந்தவையா? இல்லை. அவர்களுக்கு ஊட்டப்பட்ட வெறுப்பு. இவர்கள் அதைச் சுமந்து திரியும் அபலைகள். எதற்காக ஊட்டப்படுகின்றது? அரசியல், வணிக, சமய சக்திகளின், polarize & consolidate, emotionally persuade & convince முதலிய பிரித்தாளும் சூட்சுமங்களுக்கு இரையாகிப் போனவர்கள் இவர்கள். இவர்களுடைய ஓட்டும் வணிகமும் ஆன்மீகக் காணிக்கைகளும், அரசியல், வணிக சக்திகளுக்கான அறுவடை. எப்படி உறுதிபடச் சொல்லமுடியும்? சூட்டப்பட்ட, ஏவிய சொற்களுக்குள்ளே இருக்கும் முரண்பாடுகளே அதற்கு சாட்சி.

அமெரிக்காவின் சில கிறித்துவக் கூடங்களிலே தடுப்பூசிக்கெதிரான மூளைச்சலவை நடக்கின்றதெனச் சொன்ன மாத்திரத்தில், இந்துவெறியன் நாமகரணம் சூட்டப்பட்டது. பகிரப்பட்ட ஒரு ஃபேக்நியூசைச் சுட்டிக் காண்பித்ததும், இந்துவிரோதி சூட்டப்பட்டது. சூலூர் தொகுதியில் வாக்குகள் இப்படி இப்படிப் பதிவாவது வழமையென்றதுமே, சாதிவெறியன் சூட்டப்பட்டது. இப்படித்தான் எத்தனை எத்தனை?? இவர்களிடத்திலே, பேசுபொருளுக்கான சான்று, ஆதாரம், சோர்ஸ் கேட்டுப்பாருங்கள், கிடைக்காது. மாறாக, தனிமனித விமர்சனத்தைப் பொத்தாம் பொதுவாக ஏவுவார்கள். இங்கேதான், மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கின்றார்.

“I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.” அன்பாய், அடக்கமாய், பொறுமையாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம். சொற்களை விட்டுவிடக் கூடாது. நமக்கு நம் சகோதரர்கள் முக்கியம். உற்றார், உறவினர் முக்கியம். நண்பர்கள் இன்றியமையாதவர்கள். சகமனிதர்களே நம் வாழ்வு. Let's practice motivation and love, not discrimination and hate.

மார்ட்டின் லூதர் கிங் நாளைச் செழுமையுடன் எதிர்கொள்வோம். Love you all.

1/07/2022

அவ-அறிவியல்

நவீன தொழில்நுட்பம் எந்த அளவுக்கு மாந்தனின் வாழ்க்கையை எளிமையாக்கி இருக்கின்றதோ, அந்த அளவுக்குச் சிக்கலாக்கியும் இருக்கின்றது. சுயமுரண் கொண்டதாக இருக்கின்றதேயென நீங்கள் யோசிக்கலாம். ஆனால் முரணுடையது அல்ல. பயன்பாட்டில் மேன்மையைக் கொடுத்திருக்கின்றது. ஆனால் பயன்பாட்டுக்கான நோக்கத்தில் நச்சுப்பிறழ்வுக்கும் வீரியத்தைக் கொடுத்திருக்கின்றது.

பணம் பண்ணுவதற்காக நைச்சியமாக அறிவியற்கூறுகளோடு நம்பிக்கையெனும் உணர்வு யுக்தியைக் கலந்து புதுப்புது வடிவங்களில் ஏமாற்று வழிகளைக் கையாள்வது; அதையே ஆங்கிலத்தில், போலி அறிவியல்/Pseudoscience என்பர்.

பெர்முடா டிரையேங்கிள்

குறிப்பிட்ட முக்கோண வடிவிலான வானவெளி, கடல்வெளியான பரப்பளவு. அதில் 1900ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்னின்ன விமானங்கள், இன்னின்ன கடற்போக்குவரத்துக்கலங்கள் காணாமற்போயின. விபத்துக்குள்ளாகின. புள்ளி விபரம் தரப்படும். அனைத்தும் உண்மைதான்.  இதை வைத்து, ஒரு கதை. வடிக்கப்படும் கதையின் போக்கு, சாமான்யனை நம்பிக்கைக்குள் ஆழ்த்தும். அந்த நம்பிக்கையானது காலங்காலமாகக் கடத்தப்பட்டு வரும் போது, உண்மையென்பதாகவே நிலை பெற்றுவிடுகின்றது.

ஓர் ஊரில் ஆயிரம் பேர் இருக்கின்றனரென வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 200 பேர் இதை நம்புகின்றனர். 750 பேர் இதுகுறித்துப் பேசவோ கேள்விப்படுவதற்கோ கால அவகாசமில்லை. வாய்ப்பில்லை. எதிர்கொள்ளவில்லை. ஒரு ஐம்பது பேர் மாற்றுக்கருத்து வைக்கின்றனர் அல்லது எதிர்வினையாற்றுகின்றனர். என்ன நடக்கும்? அந்த 200 பேரும் சேர்ந்து 50 தனிப்பட்ட நபர்களை நோக்கி கேள்விக்கணைகள், கேலி, நையாண்டி, திசை திருப்பல், புரட்டு, இன்னபிற வாதவிவாதக் கூறுகள் கொண்டு எதிர்கொள்ளும் போது, 50 பேர் குழு ஆள் மாற்றி ஆளுடன் சமர் செய்யத் தலைப்பட்டு ஓய்ந்து விடுவர்; நிலைகுலைந்து போவர். பார்ப்போருக்கு 200 பேர்க்குழு சொல்வதே உண்மையெனத் தோன்றும். அந்த 200 பேர், 500 பேராக மாறக் கூட வாய்ப்புண்டு. அதுதான் எதார்த்தத்தில் நடக்கின்றது.

பெர்முடா பரப்பளவில் இன்றளவும் போக்குவரத்து முனைப்பாக நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது.  அதிகமான கப்பற்போக்குவரத்து நிகழக்கூடிய இடங்களில் இதுவுமொன்று. அதிகமான கப்பற்போக்குவரத்துவிபத்து நிகழக்கூடிய முதற்பத்து இடங்களில் இது இல்லை. ஒரு நம்பிக்கையின் பேரில், இந்தக் கதை இன்றளவும் இடம் பெற்று வருகின்றது. இதற்கான சான்றுகளாக, போக்குவரத்து விபரங்களைக் காண்பிக்கக்கூடிய flightradar, பல்கலைக்கழக ஆய்வேடுகள் முதலானவற்றைக் காண்பித்தால், மலேசிய விமானம் காணாமற்போனதை அறிவியலால் கண்டுபிடிக்க முடிந்ததா? இப்படியாக எதிர்கேள்விகளைக் கேட்டு, அறிவியல் நிறுவனங்களின் இருப்பையே கேலிக்கூத்தாக்கிவிடுவர் இத்தகைய அவ-அறிவியலாளர்களும் நம்பிக்கையாளர்களும்.

ஊடகங்களைப் பாருங்கள். ஒருபக்கம் அச்சுறுத்தும் விதமாக நெகடிவ் செய்திகள் அடுக்கடுக்காக வந்து கொண்டேயிருக்கும். இன்னொரு பக்கம், அச்சுறுத்தல்களை வெல்லக்கூடிய சக்தி இதுவென்பதான வியந்தோதல்கள் (ரொமாண்டிசைசிங்/குளோரிபையிங்)  நடந்து கொண்டிருக்கும். பணம் பண்ணலாம். அமெரிக்காவில் இருந்து திரும்பியவர் கத்தரிக்காய் விளைவித்து பலகோடிகளுக்கு அதிபதியான கதைகள். அதே இதழில், விவசாயிகள் தற்கொலை என்பதான செய்திகளும் இருக்கும். இத்தனையையும் கடந்து, உலகம் நாளுக்கு நாள் மேம்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. சராசரி ஆயுள் கூடி இருக்கின்றது, வாழ்க்கைத் தரம் உயர்ந்திருக்கின்றது, மக்களாட்சி மலர்ந்திருக்கின்றது, ஏழை பணக்காரன் வித்தியாசம் குறைந்திருக்கின்றதென சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். எப்படி? அதுதான் அறிவியல். சகிப்பையும் பொறுமையையும் கடமையுணர்வையும் உள்வாங்கிக் கொண்டேவும், அந்த அவ அறிவியலாளர்களுக்குமான சேவைகளையும் ஆற்றி வருவதுதான் காரணம். 

https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/

Pseudoscience is like a virus. At low levels, it's no big deal, but when it reaches a certain threshold it becomes sickening. - Phil Plait

If 50 million believe in a fallacy, it is still a fallacy. - Prof. Samuel Warren Carey


1/06/2022

காழ்ப்பினை, அவலத்தை(troll)ச் சமாளிக்க ஐந்து வழிகள்

வெறுப்பு, காழ்ப்பு, அருவருப்பு முதலானவை சமூக ஊடகங்களில் ஏன் நிகழ்கின்றது?

1. தன்னுடைய இருப்பின் மீதான நம்பிக்கையின்மை. தன்னுடைய இருப்பைக் காண்பித்துக் கொள்ள, தக்கவைத்துக்கொள்ள, பகடி, கேலி, எள்ளல், ஃபேக்நியூஸ் போன்றவற்றின் மூலம், சார்புநிலை கொள்ளும் போது, சார்புடையவர்களின் ஆதரவு கிட்டும். அப்படிக் கிட்டும் போது ஜனத்திரளில் நாமும் இருப்பதாக உணர்ந்து மனம் ஆசுவாசம் கொள்கின்றது. திருப்தி ஏற்படுகின்றது.

2. நட்பினைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கோர் எளிய வழி. ஏதோவொன்றின்பால் விருப்பம் கொண்டு, அதன் நிமித்தம் கூட்டுச்சேர்வதைக் காட்டிலும், ஏதோவொன்றின்பால் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு அதன்நிமித்தம் கூட்டுச்சேர்வதன் பிணைப்பு மிகவும் இறுக்கமானதாக அமைகின்றது. ஒன்றும் இரண்டும் சேர்ந்து கொள்ள, பலிகடாவாக மூன்றாவதாக ஏதோவொன்று தேவைப்படுகின்றது. அதன்நிமித்தம் அவ்வப்போது அந்த மூன்றாவதைக் குறிவைத்துக் கொள்வது நேர்கின்றது.

3. மேற்கூறிய இரண்டையும் தனதாக்கிக் கொள்ளும் அரசியல், வணிக சக்திகள், இடையறாது அதற்கான உள்ளீடுகளை உருவாக்கி இவர்களுக்கான தீனியாகக் கொடுத்துக் கொண்டேயிருப்பதன்வழி, அவை தனக்கான பயனை ஈட்டிக் கொள்கின்றன.

வெறுப்புப்பதிவுகளில் இருந்து எப்படித் தற்காத்துக் கொள்வது?

1. அப்படியான பதிவுகளை இனம் கண்டுகொள்வது முதற்தேவை. அவற்றை உருவாக்கியவர் யார்? எழுதியவர் யார்? எந்த ஊர்? சோர்ஸ் என்ன? இப்படியான எதுவுமே அப்படியான பதிவுகளில் இருக்காது. அப்படியே இருந்தாலும் அது இனம் தெரியாத நிறுவனப் பெயராக இருக்கும். அப்படியானவை புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியவை, புறம்தள்ளப்பட வேண்டியவை.

2. வெறுப்பென உணர்ந்ததும் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். நுகர்தல் மட்டுப்பட வேண்டும். இயலுமாயின், ரிப்போர்ட் அடிக்கப்பட வேண்டும்.

3. சிலநேரங்களில் இப்படியானவற்றைப் பகிர்வது, எழுதுவது, நம் நண்பர்களாகவோ உற்றார் உறவினராகவோகூட இருக்கக் கூடும். அப்படியான நேரங்களில், அவற்றுக்கு உகந்தமுறையில் மறுமொழிதல் வேண்டும். அவையாவன கீழேவருமாறு,

  1. பேசுபொருள் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட வேண்டும். மாறாக, தனிமனிதர்மேல் பாயக்கூடாது. ஒருபோதும் பெர்சனல் ஸ்கோர் செட்லிங் என்பதாக இருந்துவிடக் கூடாது.
  2. உரிய காரணம், ஏரணம், தரவுகள் சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டும்.
  3. வெறுப்பின், போலித்தன்மையின் இடங்கள் கோடிட்டுக் காண்பிக்கப்படுதல் வேண்டும். மாற்றுப்பார்வையைப் பொதுவில் வைக்க வேண்டும்.
  4. சொற்களில் நாகரிகம் கடைபிடிக்க வேண்டும். தகிப்பு, சூடு, வேகம் முதலானவை மட்டுப்படுதல் நன்று.
  5. இம்ப்பல்சிவாக, உடனுக்குடனேயெனும் போக்கினைக் கைவிட்டு, இடைவெளியிட்டுக் கருத்துரைத்தல் நன்று.
  6. வசைக்கு இனிய சொல்லைப் பதிலாக்கிவிட வேண்டும்.
  7. சிரிப்பால் வெறுப்பின் வீரியத்தை நீர்த்துப் போகச் செய்தல் நன்று.

4. வெறுப்பும் சினமும், கூட்டங்களில், குழுமங்களில் மட்டுமே கொப்பளிக்கக் கூடியன பெரும்பாலும். மந்தையாட்டு மனோபாவம் என்பது மாந்தனுக்கும் பொதுவானதுதான். துவண்டு போகத் தேவையில்லை. பதற்றம் கொள்ளத் தேவையில்லை. தன் உயிருக்கும் உடைமைக்கும் பாதுகாப்பு முதன்மை. அதற்கடுத்து, எளிய முறையில் பின்வாங்கிக் கொள்தல் நலம். இணையத்தினூடாக எனும் போது, அமைதியுடன் இருந்து, தனக்கான வாய்ப்பு வரும் போது தரவுகளைச் சுட்டிக் காட்டித் தன்னைப் பணிவுடன் கட்டமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தனிமனிதர்களுக்கிடையேயானது என்பதனின்று, பேசுபொருள் குறித்த கருத்துகளுக்கிடையேயானது என்பதாகக் கட்டமைத்தல் நலம்.

5. தற்காப்பு மிக அவசியம். நாம் பேசியதினின்று ஒருபகுதியை மட்டும் சுட்டிக் காட்டி வில்லனாக்க முயலவும் செய்வார்கள். நண்பர்கள்தாம். ஆனால் அவர்கள் வெறுப்புணர்வுக்கு இரையாகிப் போன அபலைகள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படியான நேரத்தில், எதிர்வினை இல்லாமல் இருப்பது நலம். எல்லாம் தணிந்தபின், பேசலாம். சுட்டிக் காண்பிக்கலாம்.

வெறுப்புணர்வைச் சமாளிப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதற்குச் சற்றும் குறையாதது வெறுப்புணர்வுக்கு, ஃபேக்நிவூசுகளுக்கு ஆட்படாமல் இருப்பதும். நமக்கு இருப்பது ஓர் உடல், ஓர் உயிர். மற்றவர்க்கு ஒப்புக் கொடுப்பதற்கல்ல அவை. நம் வாழ்க்கை நம்வசமாகட்டும்! சியர்ஸ்!!