6/29/2008

திருமண வாழ்த்து

நம்ம சிநேகிதர் விஜய் திருமணம் நல்ல விதமா முடிஞ்சு, மனையாளுடன் நாமிருக்கும் இடம் வந்து சேர்ந்ததில் நிரம்பவும் மகிழ்ச்சி. அவர்களை வாழ்த்துவதில் உங்களுடன் நாமும் பூரிப்பு அடைகிறோம்.

விஜயகுமார் பிரியதர்ஷினி

ன்பில் நனைந்து
சிகள் ஈர்த்து
னிமை வளர்த்து
கை பெருக்கி
வகை உற்று
ழ்வினை அகற்றி
ங்கும் சிறந்து
ற்றம் தரித்து
யம் தகர்த்து
ருமனம் பட்டு
ங்குதல் உய்த்து
டதம் கொண்டு
இல்லறம் செழிக்க
இறைவன் அருளட்டும்; நாமும்
வாழ்த்துகிறோம்; வாழ்க மணமக்கள்,
பேறுகள் அனைத்தும் தனதாக்கி!

No comments: