1/13/2020

பொங்குக பொக்கம்


வதக்கு வதங்கு, அமுக்கு அமுங்கு, ஒழுக்கு ஒழுங்கு, நீக்கு நீங்கு, இறக்கு இறங்கு, தூக்கு தூங்கு, சுருக்கு சுருங்கு, ஒதுக்கு ஒதுங்கு, இந்த வரிசையில் பொக்கு பொங்கு!!

பொக்கம் pokkam , n. < பொங்கு-. 1. Abundance; மிகுதி. செறியிருட் பொக்க மெண்ணீர் (திருக்கோ. 382). 2. Eminence, height; உயரம். Loc. 3. Bloom, splendour; பொலிவு. (பிங்.) புடைபரந்து பொக்கம் பரப்ப (பதினொ. ஆளு. திரு வுலா.).

பொலிவையும் பெருக்கத்தையும் வளர்ச்சியையும் குறிக்கும் குறியீடாக, பொங்கல். வாழ்வில், வேளாண்மையில், தொழிலில் பொங்கிவர வாழ்த்தி, விழுமுதலைக் கொண்டு ஆடுதல், பொங்கல் விழாக் கொண்டாட்டம்.

வேளாண்மை, தொழில், வாழ்வு யாவற்றுக்குமான‌ இயற்கையின் சிறப்பாகக் கதிரவன். கதிரவனுக்கு வணக்கம் செலுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வு. வழக்காறாக, மனிதன் மரத்தை வணங்கினான். ஆற்றை வணங்கினான். மலையை வணங்கினான். கடலை வணங்கினான். கதிரவனையும் வணங்குகின்றான். பொங்கும் கதிரோன் நாள்!!

கூட்டமாக வாழத்தலைப்பட்டவன். மனம் தனிமையையும் நாடும். அதேபோல இன்னபிறரின் அணுக்கத்தையும் நாடும். கூட்டுக்களிப்பும் உண்டாட்டும் எந்த உயிரினத்துக்கும் உரித்தானது. அதன்நிமித்தம் பொங்கல் விழாக் கொண்டாட்டத்திலும் கலை இசை பங்கு கொள்கின்றது. நட்புபாராட்டிக் கெழுமை கொள்கின்றான் மனிதன்.

உறைவிடத்தைத் தூய்மைப்படுத்துகிறான். தொழுவம் பேணுகின்றான்.அழகூட்டுகிறான். உடனுறை விலங்குகளைச் சிறப்பிக்கிறான். புதுவிளைச்சலை வரவேற்க, 'புதுயீட்டுப் பொங்கல்' வைக்கிறான். உடன்படு உயிரினங்களுக்கும் படைக்கிறான். சமயமில்லை. பேதமில்லை. பொங்கலோ பொங்கலெனக் கூவிக் குதூகலம் கொள்கின்றான்.

பின்னாளில் தனித்துவம் கொள்ள விழைந்தான். அரசியல் பழகினான். செப்புமொழி முன்வைத்து நடைபோட்டான். வள்ளுவரை முன்னிறுத்தினான். திருவள்ளுவரை முன்னிறுத்தினான். தற்காப்புக்கலை பழக்குவித்தான். இணக்கம் முகிழ பாரிவேட்டை நடத்தினான். உளம் மகிழ கரிநாளில் கள்ளு உண்டாட்டு சேவற்கோச்சை!!

கூட்டுக்களி(இசை, நடனம், ஆடல், பாடல், கதை, கலை, விளையாட்டு), உண்டாட்டு, இதனூடாக அரவணைப்பு. உறுதிகொள்ள ஊக்கம்கொள்ள மேம்பட இவைதாம் அடிப்படை. நிறுவனம் செய்து கொடுத்தால் உழைப்புக்கு ஊட்டம். சாமியார் செய்து கொடுத்தால் பணத்துக்கு ஊட்டம். மனிதனுக்கு மனிதனே செய்து கொண்டால் அது பொங்கல்.

உவகை ஈகை நாடல் பேணல் பொங்க நண்பர்களைச் சந்திக்கலாம்,மூத்தோரைச் சந்திக்கலாம்;ஏக்கம் தாக்கம் அளவளாவிக் கொள்ளலாம்.பிணக்குகள் தீரும்.பகைமை ஒழியும். ஒழிக்க உறுதியும் இறுகும். மொத்தத்தில் தைப்பொங்கல் நம்மனத்துக்கும் புதுயீடுதான். பொங்கல்நல்வாழ்த்தும் வணக்கமும்! Cheers!!

பழமைபேசி.

1/07/2020

போராட்டம் வெட்டிவேலை சார்! அப்படியா?!

There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest 
- Elie Wiesel.

மக்களாட்சித் தத்துவத்தின் அடிப்படையே பேச்சுரிமையும் அதன்வழி மேற்கொள்ளப்படும் போராட்டவுரிமையும்தான். எங்கெல்லாம் போராட்டம் மறுக்கப்படுகின்றதோ, கீழ்மைப்படுத்தப்படுகின்றதோ அங்கெல்லாம் மக்களாட்சிக் கோட்பாடு தோற்றுக் கொண்டிருக்கின்றதென்றே பொருள். அப்படியானால் முன்னெடுக்கப்படும் போராட்டங்கள் குறித்து குறைகூறவே கூடாதா? கூறக்கூடாதுதான். ஏனென்றால், ஒருவனுக்கு எது குறித்தும் போராடுவதற்கு முழு உரிமையுண்டு என்பதுதான் அரசியல் சாசனம். 1966 பன்னாட்டுக் குடிமை, அரசியலுரிமைக் கோட்பாட்டு(ICCPR) உடன்படிக்கையில் ஏராளமான நாடுகள் பங்கு கொண்டுள்ளன. தத்தம் நாட்டு அரசியல் சாசனத்திலும் இதற்கான உரிமைகளைக் கொடுத்தேயிருக்கின்றன. வேண்டுமானால், போராட்டத்துக்கான காரணத்தை கேள்விக்குள்ளாக்கலாம். அது எதிர்த்தரப்பின் உரிமையாகக் கருதப்பட வேண்டும். இருந்தும், சில போராட்டங்கள் கேலிக்குள்ளாக்கப்படுவதும் உண்டு. எனவே, அதற்கான உளவியற் பின்னணி குறித்தும் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றது.

அடையாளப்போலிகள்: உரிய கொள்கை, கோட்பாடு, அவற்றின்பாலான பற்றுதல் இருப்பவர்கள் அதனதன் இயக்கங்களில், அமைப்புகளில், கட்சிகளில் பங்கேற்று தொடர்ந்த பங்களிப்பினைத் தத்தம் அமைப்புகளின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் கொடுத்து வருவர். அப்படியல்லாதோருக்கு, அவ்வப்போது தம்மீதான மதிப்பீட்டின் மீது ஐயமேற்படும். தம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவும், தம் இருப்பினை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவும் ஏதொவொன்று தேவைப்படுகின்றது. அந்த இடத்தில்தான் போராட்டம் ஒரு கருவியாக எடுத்தாளப்படுகின்றது. நாட்டைக் காக்கின்றேன், மொழியைக் காக்கின்றேன், பண்பாட்டைக் காக்கின்றேனெனப் போராட்டங்கள் நடத்துவதும் பணம் திரட்டுவதுமெனக் கிளம்பிவிடுவர். போராட்டம் எனும் கூற்றினைச் சிதைக்க வேண்டுமென்பதற்காயும் செயற்படுவோர் உண்டு.

பிறநலம்நாடிப்போலிகள்: எந்தவொரு விழிப்புணர்வுக்கும் ஆட்படுத்திக் கொள்ளாமல் ஆட்டுமந்தையினுள் மற்றுமொரு ஆடெனச் சாமான்யனினும் பிறிதாய் இருந்து கொண்டிருப்போருக்குத் தம்மீதான நம்பிக்கைகூட இருந்திராது. ’அவர் சொல்கின்றார், செய்யாவிடில் அவரது நட்புப் பறிபோகும்; அறிவார்ந்த அவர் சொல்வது சரியாகத்தான் இருக்கும்; இதைச் செய்தால் அது கிடைக்கும்’ போன்ற காரணங்களுக்காகப் போராட்டத்தின் காரணத்தினையே அறியாமற் செயற்படுவது.

ஒட்டுண்ணிப்போலிகள்: தத்தம் வலுவைக் காண்பிக்கவும் தலைவராக உருவெடுக்கவும் நிலைநாட்டிக் கொள்ளவும் வேண்டும். அதிகாரசக்திக்கும் வணிகசக்திக்கும் ஊன்றாய் இருந்திடல் வேண்டும். மடைமாற்றுப் போராட்டங்களின் வழி, ஒரே கல்லில் இரு கனிகள் கிடைக்குமுகமாய்ப் போராட்டங்கள் வழியாகத் தன் படைகளைக் கொள்தல்.

போக்கிடப்போலிகள்: வெறுமையாய் உணரும் போது ஏதோவொடு கொழுகொம்பு தேவையாய் இருக்கின்றது. கூட்டமாக வாழ இயைந்தவன் மாந்தன். அந்நிலையில், களிப்புக்காகவேணும் பங்கு கொள்வது. எதிர்விளைவுகளென ஏதேனும் தென்பட்டால் மட்டுப்படுத்திக் கொள்வது அல்லது பின்வாங்கி விடுவது.

ஏதுபெறுப்போலிகள்: வெற்றியெனும் தருவாயில் தம்மையும் இணைத்துக் கொள்வது. அல்லது, வெற்றியெனும் பிம்பத்திற்காகவே அதிகாரமயத்தோடு இணைந்து நடத்தப்படும் போராட்டங்களில் பங்கு பெறுவது. சட்டத்தை திரும்பப் பெறச் செய்யும் போராட்டத்தில், சட்டத்தைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாமாயென விவாதிக்க அதிகாரமயம் கூடுகின்றதென்பதைத் தெரிந்து கொண்டு வெகு ஆர்ப்பாட்டத்துடன் களமிறங்கிச் செயற்படுவது.

இப்படியான உளவியலோடு போராட்டத்தைக் கையிலெடுப்பவர்கள்தாம் போராட்டவுரிமைக்கே வேட்டு வைப்பவர்கள். இந்த எதிர்த்தரப்பினர், இத்தகைய உளவியலோடுதாம் அவர்கள் செயற்படுகின்றனரெனும் விமர்சனத்தையும் ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டார்கள்; ஏனென்றால் அவர்களின் ஆழ்மனத்தில் என்னமாதிரியான எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன என்பதை அறியாததாக இருப்பர். அல்லது, திட்டமிட்டே உள்நோக்கத்தோடு செயற்படுத்தும் கூர்நோக்கர்களாய் இருப்பர்.

சமுதாய, குடிமைநலம் போற்றிடப் போராடும் முதற்தரப்பினர், இவர்களை எதிர்த்தும் போராட வேண்டிய நிலைக்கு ஆட்பட்டிருக்கின்றனர். ஏனென்றால், கொள்கைவழிப் போராட்டங்கள் இத்தகு போலிப்போராட்டங்களால் நீர்த்துப் போகவும், சிதைந்து போகவும், கண்டனத்துக்காட்படவும் நேரிடுகின்றது. ஆகவே, போலிகளைச் சுட்டுவது காலத்தின் கட்டாயம்.

போலித்தனத்தின் கருவறுப்புக்கிடையே தத்தம் கொள்கைவழிப் போராட்டங்களையும் முனைப்போடு ஒரு மாந்தன் ஏன் முன்னெடுக்க வேண்டும்? அதன் தேவை என்ன??

விழிப்புணர்வு: எல்லாக் குடிமக்களுக்கும் எல்லாமும் தெரிந்திருக்க வேண்டுமென்கின்ற அவசியமில்லை. அத்தகு சூழ்நிலையில் ஒரு விழிப்புணர்வுக்காகவேணும், கவன ஈர்ப்புக்காகவேணும் போராட்டங்களை, இயக்கங்களை முன்னெடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது.

மக்கள்சக்தி: ஒவ்வாத சட்டங்களோ, பழக்கவழக்கங்களோ தலையெடுக்கும் போது, அதற்கான எதிர்வினையென்ன என்பதை ஒருமுகப்படுத்திக் காட்ட வேண்டிய தேவை எந்தவொரு சமூக ஆர்வலனுக்கும் உண்டு. அதற்காகவேணும், ஓர் ஊர்வலத்தையோ, கூட்டத்தையோ, ஆர்ப்பாட்டத்தையோ நடத்திக் காட்டியாக வேண்டியுள்ளது.

ஒற்றுமைப்படுத்தல்: மாந்தனையப் பெருவெள்ளத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பண்புநலம், கூறுகள், விருப்பு வெறுப்புகள், கலைநயம் போன்றவை இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, மூன்றாம் பாலினம் என வைத்துக் கொள்வோம். பெருவெளியில் எங்கெங்கோ ஒருவர் இருக்கக் கூடும். அப்படியான ஒருமித்தவரின் ஒற்றுமைக்குப் போராட்டங்கள், இயக்கங்கள் தேவையாக அமைகின்றன.

ஒருங்கிணைவு: செயலூக்கம் பெறவும், மேன்மை கருத்திச் செயற்படவும் ஆங்காங்கே இருப்போர் ஓரிடத்தில் சங்கமித்து கருத்துப்பரிமாற்றம் மேற்கொள்ளப் போராட்டங்கள் வழிவகுக்கின்றன.

தீர்வுபெறல்: எல்லாப் போராட்டங்களும் எல்லாக் காலங்களிலும் வெற்றியை ஈட்டிக் கொடுக்குமெனச் சொல்ல முடியாது. ஆகவே, மாற்றுத்தீர்வு குறித்து ஆயவும் அதற்கான படிப்பினையைப் பெறவும் போராட்டங்கள் வழிவகுக்கின்றன.

இத்தகு தேவைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு, ஒருவர் ஏன் போராட்டவுரிமையை வலியுறுத்தியும், போராட்டவுரிமைக் கொச்சைப்படுத்துதலை எதிர்த்தும் செயற்பட வேண்டும்??

போராட்டவுரிமை என்பது ஒவ்வொரு மாந்தனின் அடிப்படை அரசியலுரிமை, குடியுரிமையாகும். மக்களாட்சித் தத்துவம் தழைத்தோங்க எதிர்க்குரலும் எதிர்வினையும் இருந்தேயாகவேண்டும். மனிதனுக்குத் தன் ஆற்றாமையை இறக்கி வைக்க ஏதோவொரு வடிவில் ஓர் இடம் இருந்தே தீர வேண்டும்; அல்லாவிடில் அடிமைத்தனத்துக்கே அது வழிவகுக்கும். சமூகத்தில் வெகுவாகத் தெரிந்திராத சில பல பிரச்சினைகளை வெளிப்படுத்த போராட்டங்கள் ஏதுவாகும். எந்தவொரு மேன்மையும் மாற்றத்தினைக் கொண்டே இடம் பெறுகின்றது. அத்தகைய மாற்றங்களுக்குப் போராட்டங்கள் வித்திடுகின்றன. எதிர்மறையான மாற்றங்களை மட்டுப்படுத்துகின்றன. பாரதூர விளைவுகளைச் சார்ந்தோர், பாதிக்கப்பட்டோருக்கு இடையேயான ஒற்றுமைக்கு வித்திடுகின்றது போராட்டம். அதிகாரவரம்புமீறல், கொடுங்கோன்மை, முறைகேடு போன்றவற்றை அம்பலப்படுத்துகின்றன போராட்டங்கள். அரசு, அமைப்பு, நிறுவனங்கள் போன்ற குடிமை மையங்களுக்கிடையேயான சீரின்மையைக் களைந்து நல்வழிக்கு வித்திடுகின்றன போராட்டங்கள். எதிர்முகாம், மாற்றுமுகாம், பிறர்மனது என மற்ற சமூகச் சிந்தனைகளையும் இணக்கத்தையும் இனம் காணச் செய்கின்றன போராட்டங்கள். எதையுமே செய்யாமல் குறைசொல்லிக் கொண்டிருப்பதற்கு மாற்றாக, ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளுக்கு இட்டுச் செல்கின்றது போராட்டவடிவம்.

உலகின் எந்தநாட்டு மூலையிலிருந்தாலும், அவரவருக்கான சவால்களும் பிரச்சினைகளும் அல்லல்களும் இருந்தேதானிருக்கும். சோர்ந்திருந்து, குறைசொல்லிப் புலம்புவதாலும் நம்பிக்கையிழந்து போய் இருப்பதாலும் மேன்மை கிட்டிவிடாது. தரக்குறைவான அரசியல், முறைகேடு, ஊழல், தடித்தனம், காமுகத்தனம், வெறுப்பியக்கம், பிரித்தாளும் போக்குயென எல்லாமும் இருக்கும்தான். இவையெல்லாம் இயல்பானதே. எல்லாவற்றுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும்; ஒவ்வொரு குடிமகனும் இவற்றை இனம் கண்டு தத்தம் கடமையைச் செய்ய முற்படும்போது. தீர்வு கிட்டியே தீரும். தலைவர்கள், கொள்கை கோட்பாடு கருதிச் சித்தாந்தங்களை வகுத்துக் கொடுத்திருக்கின்றனர். அவற்றின்வழிப் பயணிக்க முற்படும் தருவாயில் நமக்கான தீர்வு அமைந்தே தீரும். உணர்வுகளுக்கு முந்தையதாக சித்தாந்தங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்திடல் வேண்டும்.

ஒரு மனிதனின் மதிப்பீடு, அளவீடு என்பது அவன் வசதியாகவும் இன்பத்தோடும் இருக்கும் போது பெற்றிருப்பது அல்ல. மாறாக, சவால்களை எதிர்கொள்ளும் போதும் போராட்டங்களுக்கு ஆட்படும் போது எத்தகையவனாய் இருந்தான் என்பதேயாகும். குரல்கொடுக்க வேண்டிய இடத்துக் குரல் கொடுத்தானா? செயலாற்ற வேண்டிய இடத்தில் செயலாற்றினானா?? சீராகப் பணி செய்கின்றானா?? இவைதாம் மனிதனின் மாண்புகள்.

போராடுவதென்பது நம் கலாச்சாரம் பண்பாடு இனத்தின் கூறா, அல்லவாயென்பதல்ல; மாறாக, போராடுவதென்பது எந்தவொரு உயிருக்குமானதான அடிப்படைத் தேவை. அதற்கு செவிமடுப்பதும் மதிப்பளிப்பதும் நல்லதொரு மனிதனுக்கு அழகு. குரல் கேட்கப்பட வேண்டும்! கொள்கை தரிப்போம்! உரிமை கொள்வோம்!!

-பழமைபேசி, pazamaipesi@gmail.com.

காடடையும் படைக்குருவிகள்

தென்னிந்தியாவின் மான்செச்டர் என அழைக்கப்பட்டது கோயமுத்தூர் மாநகரம். ஒன்றிணைந்த கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில்தாம் ஏராளமான நூற்பாலைகள் இருந்தன. அந்த நூற்பாலைகளின் உற்பத்தியின் தேவைக்கேற்ற பருத்தி சாகுபடியும் தமிழ்நாட்டின் மேற்கு மாவட்டங்களில் இடம்பெற்று வந்தது. இந்த சூழ்நிலையில்தாம் 1980ஆம் ஆண்டு வாக்கில் என்றுமில்லாதபடிக்கு பருத்தியின் பூக்களும் காய்களும் புதுவிதமான புழுக்களால் சூறையாடப்பட்டன. மாலையில் பருத்திக் காட்டுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சிவிட்டு மகிழ்ச்சியோடு திரும்பிய விவசாயி, காலையில் காடெங்கும் உதிர்ந்தும் சிதைந்துப் போனதைக் கண்டு மனம் வெதும்பினான். இரவோடு இரவாக ஒரு பூ, காயைக்கூட விடாமல் தின்றுவிட்டுக் கொழுத்துக் கிடந்தன ‘புரோட்டினியா’ எனப் பெயரிடப்பட்ட அந்தப் புழுக்கள். கடன் வாங்கிப் பயிரிட்டு, பேணிவளர்த்து, அறுவடைக்குக் காத்திருந்த விவசாயிகள் பல தூக்கிட்டுக் கொண்டனர்.

பறக்கும் பூச்சிகளில் இருந்துதாம் புழுக்கள் உருவாகின்றனயென்பதைக் கண்டு கொண்ட வேளாண் அறிஞர்கள் இனக்கவர்ச்சிப் பொறியைக் கண்டுபிடித்து ஏக்கருக்கு இத்தனை பொறிகள் என அமைத்தனர். இரவு நேரத்தில் பொறியில் எரியும் விளக்கின் வெளிச்சத்திற்கு ஈர்க்கப்பட்டு அதிலிருக்கும் புனலில் வீழ்ந்து மடிந்தன அத்தகைய பூச்சிகள். இருந்தாலும் நிலைமை கட்டுக்கடுங்கவில்லை. பருத்திக் காடுகள் சுடுகாடுகள் ஆகிக் கொண்டிருந்தன. விபரமறிந்த விவசாயிகள் பருத்திக் காடுகளுக்குள் ஆழமாக வாய்க்கால்கள் வெட்டினர். புழுக்கள் அத்தகைய வாய்க்கால்களுக்குள் விழுந்து மறுபக்கம் செல்ல ஊர்ந்து போகத்தலைப்படுகையில் செறிவாக குழிகளுக்குள் காணப்பட்டன. அவற்றையெல்லாம் சாக்குப்பைகளில் சேகரம் செய்து காட்டுக்கு வெளியே கொண்டு போய்க் கொட்டித் தீவைத்துக் கொழுத்தினர். என்றாலும் அவற்றின் சூறையாடல் நின்றபாடில்லை. அந்த நேரத்தில்தாம் எங்கிருந்தோ வந்தன படைக்குருவிகள். கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காடெங்குமிருந்த புழுக்களை கொத்திக் கொண்டு போயின அவை. விவசாயி பெருமூச்சு விட்டான். பின்னாளில், இத்தகைய காய்ப்புழுக்களை அழித்தொழிப்பதற்கென்றே சிறப்புக் கொல்லிமருந்துகள் சந்தைக்கு வந்து சேர்ந்தன. எனினும், இன்றும் இந்த படைக்குருவிகளின் பங்கு தனியொரு இடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது.

புளோரிடா மாகாணத்தில் ஓர்லேண்டோ நகரில் பணியும் சிண்டி எனும் பெண்மணிக்குக் கடந்த இருநாட்களாக இதே சிந்தனை அவ்வப்போது வந்து போகின்றது. ”தன் வீட்டுக்கு அருகேயிருக்கும் பிறிதொரு வீட்டில் இருக்கும் அந்தக் குழந்தையைக் கடைசியாக நான் எப்போது பார்த்தேன்? அவள் ஏன் முன்னைப் போல வெளியே விளையாடவே வருவதில்லை??’, இப்படியான வினாக்கள் வந்து போய்க்கொண்டே இருந்தன. வீட்டில் தனியாக வசிக்கும் சிண்டி, அவ்வப்போது வீட்டு முன்றலில் இருக்கையைப் போட்டமர்ந்து அண்டை வீட்டுச் சின்னன்களின் விளையாட்டுகளைப் பார்த்து இன்புறுவது வாடிக்கை. அதன்நிமித்தம்தான் இந்தச் சிக்கல். ஒருகட்டத்தில், தயக்கத்தையும் தம் மனத்தடையையும் விட்டொழித்து ஊக்கத்துடன் சென்று அந்த வீட்டிலிருப்பவர்களிடம், அந்தக் குழந்தையைப் பற்றிக் கேட்கின்றார் சிண்டி. கிடைத்த மறுமொழிகள் ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கவையாக இல்லை. ஐயமுற்றவர், அவர்களுடைய கார்களையும் வீட்டையும் நோட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தார். காரில் இருந்து ஏதோ துர்நாற்றம் வருவதாக உணர்ந்தார். உடனே, 9-1-1, அவசர அழைப்பு எண்ணுக்கு அழைத்து, கடந்த ஒரு மாதமாகவே அக்குழந்தையைத் தாம் கண்ணுறவில்லையென்றும், வீட்டாரைக் கேட்டால் மழுப்புகின்றார்களென்றும் கூறி அழுதார். குழந்தையின் அழகையும் அறிவையும் தாம் மிகமிக மதித்துப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த நாட்களைச் சொல்லிப் புலம்பினார் சிண்டி.

சட்டம் ஒழுங்கு அலுவலர்களும், துப்பறியும் அலுவலர்களும் தத்தம் விசாரணையை மேற்கொண்டனர். அவர்களுக்குக் கிடைத்த பதில்களும் முன்னுக்குப் பின் முரணாக இருந்தன. 2008ஆம் ஆண்டு ஜூலை பதினைந்தாம் நாள் பதியப்பட்ட முறையீட்டின் நிமித்தம், 2008ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் அந்தச் சிறுமியின் தாயார் கைது செய்யப்பட்டுக் காவலில் அடைக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து விசாரணைகளும், நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளும் இடம் பெற்று வந்தன. 2008ஆம் ஆண்டு ஜூன்மாத வாக்கில் குழந்தையை யாரோ கடத்திக் கொண்டு போய்விட்டனர் என்பதாக முதலில் சொல்லப்பட்டது. அடுத்ததாக, நீச்சல் குளத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக மூழ்கி இறந்து போனதாகவும், அதன்பின்னர் குடும்பத்தினர் அவர்களின் வீட்டுப் பிறவடையில் வைத்துத் தகனம் செய்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது. இரு மாதங்களுக்குப் பின்னர், குழந்தையின் தாயார் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார்.

2011ஆம் ஆண்டு வரையிலும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளும் விசாரணைகளும் இடம் பெற்றன. விசாரணை அலுவலர்கள், உரிய சான்றுகளைக் கட்டமைப்பதில் வெகுவாகத் திணறினர். கடைசியாக, 2011ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஐந்தாம் நாள் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

அமெரிக்காவில் ஆங்காங்கே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற படைக்குருவிகள் கொந்தளித்துப் போயின. இந்த படைக்குருவிகள், மனிதகுலத்துக்கு இன்னல் நேரும் போதெல்லாம் குரல் கொடுப்பர். அவர்கள் இந்த ஊரில், இந்த மாநிலத்தில், பொதுவாக ஒரு இயக்கத்தின்பாற்பட்டோ, கட்சியின்பாற்பட்டோ, அமைப்பின்பாற்பட்டோ இயங்குபவர்கள் அல்லர். அவர்கள் எல்லாருமே சாமான்யத் தனிமனிதர்கள், எளியனும் எளியர்கள். தன் பசியாற்ற, தன் குடும்பத்தின் பசியாற்ற, ஐந்துக்கும் பத்துக்குமாக உழைக்கும் பொதுமனிதர்கள்தாம் அவர்கள்.

குழந்தையின் சாவுக்கு இவர்கள்தாம் காரணமென அலுவலர் தரப்பினால் நிறுவமுடியவில்லை. விசாரணையின் போது, முன்னுக்குப்பின் முரணாகப் பொய் சொன்னது மட்டுமே நிறுவப்பட்டிருந்தது. அதன்நிமித்தம், கொலைக் குற்றச்சாட்டிலிருந்து முற்றுமுழுதுமாக விடுதலை செய்யப்பட்டார் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர். படைக்குருவிகளால் தாங்கமுடியவில்லை. ஒரு குழந்தை யாதொரு காரணமுமின்றி நம்மிலிருந்து விடுபட்டுப் போயிருக்கின்றார். இன்னொரு குழந்தை இதுபோன்ற நிலைக்கு ஆட்படாமலிருக்கச் செய்வது நம் வேலையென வெகுண்டெழுந்தனர்.

தனிமனிதர்கள்தாம். ஒத்த மனநிலை கொண்டோரிடம் செய்தியைப் பரிமாற்றம் செய்து கொண்டனர். தத்தம் மனக்கொந்தளிப்பினை வெளிப்படுத்தினர். ஒன்றுகூடி குரலை வெளிப்படுத்தினர். ஆக்ககரமான உரையாடலை மேற்கொண்டனர். உரிய சட்டங்கள் வரவேண்டுமென ஆர்ப்பரித்தனர். விளைவு, கேய்லிச்சட்டம் (caylee's law) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. குழந்தை இறந்து போனால், ஒருமணி நேரத்துக்குள்ளாக உரிய அலுவலகத்துக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும். அல்லாவிடில், குழந்தையின் பெற்றோர், வளர்ப்புப் பொறுப்பாளர்கள் தண்டனைக்குரியவர்கள் ஆவர். குழந்தை காணாமற்போனால், 24 மணி நேரத்துக்குள் உரிய அலுவலகத்துக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும். அல்லாவிடில், பெற்றோர்/பொறுப்பாளர் தண்டனைக்குரியவர் ஆவார்.

அமெரிக்காவில் எத்தனையோ சட்டங்கள், பாதிக்கப்பட்டவரின் பெயராலேயே இடம் பெற்று வருகின்றன. அல்லாவிடில், படைக்குருவிகள் சும்மாயிருப்பதில்லை. அதுதான் அறிவார்ந்த சமூகத்தின் அடையாளமாக இருக்க முடியும்.

படைக்குருவியில் ஒரு குருவியாக இருக்க நமக்குத் தடையாக இருப்பதுதான் என்னவோ?!

-பழமைபேசி, pazamaipesi@gmail.com.







12/16/2019

கல்லூரிப்படிப்பு குறித்த கருத்தரங்கம்

வடகரொலைனா மாகாணத்தில் இருக்கும் கெரி நகரச் சமூகக்கூடத்தில், இளம் மாணவர்கள் நடத்திய கல்லூரிப்படிப்பு குறித்த கருத்தரங்கமானது டிசம்பர் 15, 2019ஆம் நாள் காலை பத்து மணிக்கு இடம் பெற்றது. முழுக்க முழுக்க கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுடன் பள்ளிக்கூட மாணவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி என்பதாலும், தேர்ச்சியுடன் கூடிய துவக்கப்பணிகளாலும் எதிர்பார்ப்பு வெகுவாக மிகுந்திருந்தது. நிகழ்ச்சியின் விளம்பரத்தில் கூறப்பட்டிருந்தபடியே, கருத்தாடற்குழுவில் 1. Samuel Eshun Danquah, Yale Univesity, 2. Aravind Ganesan, Georgia Tech, 3. Vinayak Ravichandran, NC State, 4. Srikar Nanduri, NC State, Park Scholar, 5. Keenan Powers, Duke University, 6. Katie Liu, University of Southern California, 7.TJ Nanugonda, UNC 8.Abhi Manhass, UNC 9.Suraj Rao, NCSSM ஆகியோர் பங்கு பெற்றிருந்தனர். நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த அரங்கின், தீயணைப்புத்துறை வரம்பு (firecode occupancy) 172 பேர் என்பதாகும். அதாவது, அந்த அறையில் 172 பேருக்கும் அதிகமாக இருந்தால் அது விதிமுறை மீறல். இதெல்லாம் உணர்ந்து செயலாற்றக் கூடிய தேவை இருக்கின்றதா? அந்த அளவுக்கு sensitivity உணர்வுவயப்பட வேண்டுமா?? வேண்டும். அதுவும் குறிப்பாக அமெரிக்க மண்ணில் வாழும் இளையோருக்கு அது முக்கியமாகக் கருதப்படக் கூடியதுதான். ஆகவே, முன்கூட்டியே கூட்டத்திற்கான வருகைப்பதிவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதன்படி, 172 இடங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுவிட்டதால் பதிவு செய்யாதோர் வெளியிலேயே நிறுத்தப்பட்டனர். ”எவ்ளோ பெரிய அப்பாடக்கரா இருந்தாலும் வெளிய நில்லு!” பள்ளி மாணவர்களிடம் இப்படி அப்படி என்பதற்கு இடமில்லை. நான் பார்த்துச் சிரித்தபடியே வெளியே நின்று கொண்டிருந்தேன். சமூகக்கூடத்தில் நிகழ்ச்சி இடம் பெறும் அரங்குக்கான அறிவிப்புப்பலகை இருந்தும், நிகழ்ச்சிக்குக் காலத்தாழ்ச்சியாக வந்து விட்டோமோ, சரியான இடம் கிடைக்காமற் போய்விடுமோ எனும் நினைப்போ அல்லது பாராமுகமோ என்பதெல்லாம் நமக்குத் தெரியாது. உள்நுழைந்தவுடன், பதற்றத்துடன் இங்குமங்கும் பார்ப்பவர்களை அகச்சிரிப்போடு அணுகி அறை அங்கேயெனச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். உமக்கு ஏனிந்த வேலை என்பதாக நீங்கள் நினைப்பதும் சரிதான். இஃகிஃகி, நிகழ்ச்சிக்கு பதிந்தவர்களில் என் பெயர் இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இஃகி. அங்கே உள்நுழைய முற்பட்டு மொக்கை வாங்க வேண்டுமாயென்ன? நான் நிகழ்ச்சிக்கு வரும் நண்பர் ஒருவருக்காகக் காத்திருந்தேன். காத்திருக்கும் அந்த நேரத்தில்தான் நம்மாலான ஒரு தொண்டு. அப்படி அனுப்பப்பட்ட சிலர் பதிந்திருக்கவில்லை. மீண்டும் என்னிடமே திரும்பி வந்தனர். பொறுமையாகக் காத்திருங்கள். எப்படியும் பதிந்தவர்களில் சிலர் வராமற்போக வாய்ப்புண்டு என்று ஆறுதல் அளித்தேன். அதன்படியே அவர்களும் காத்திருந்தனர். மிகச்சரியாகப் பத்து மணிக்கு, வராதவர்களின் உள்நுழைவுச்சீட்டு காத்திருந்தவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு இடமளிக்கப்பட்டது. அதுபோக ஓரிரு உபரி இடங்கள் இருந்ததால் என்னையும் உள்ளே வருமாறு அழைத்தனர். வந்திருந்தோர் அனைவருக்கும் குடிக்கத் தண்ணீர் போத்தல் தரப்பட்டு உட்கார வைக்கப்பட்டனர். இஃகி, நீங்கள் நினைத்த இடத்தில் உட்கார முடியாது. உள்ளே வருபவர்கள் வரிசையாக உட்கார வைக்கப்பட்டனர். மற்ற வரிசைகள் கயிற்றால் மறிக்கப்பட்டு இருந்தன. என்னோவொரு ஒழுங்குடா சாமீ?! நிகழ்ச்சி துவங்கும் போது எல்லா வரிசையும் நிரம்பி விட்டது. ஒருவரை நல்லவனாக்குவதும் தீயவனாக்குவதும் சூழல்தான். அந்தச் சூழலைக் கண்டவுடனேயே, உள்ளே நுழைந்தவருக்குள்ளும் ஒரு மகத்தான ஒழுங்கு பிறந்து விடுகின்றது. 172 பேர் இருக்கும் இடத்தில், 2 மணி நேரத்தில் நான்கு முறை அலைபேசி ஒலிப்புச் சத்தம் கேட்க முடிந்தது. சத்தம் கேட்டதுமே அலைபேசிக்கு உரியவர்கள் வெட்கி நாணிப் போயினர். ஒரே ஒருவர்மட்டும், மழை பொழிந்த எருமைமாடு போல அலைபேசியில் அலோ சொல்லிப் பேச முற்பட்டார். அவருக்கு ஐம்பத்தைந்து அறுபது வயதிருக்கலாம். நிகழ்ச்சியின் ஐந்து மணித்துளி அறிமுகவுரைக்குப் பின், கருத்தாடற்குழுவினர் அரங்கத்தைக் கையிலெடுத்துக் கொண்டனர். முதல் ஒருமணி நேரம், கல்லூரிப் படிப்புக்கான ஆயத்தப்பணிகள், விண்ணப்பம், கல்லூரியில் இடம் பெறும் கூறுகள், பாடத்திட்டம், தெரிவு செய்வது போன்றவை குறித்து வரிசையாக எடுத்தியம்பினர். குழுவில் இருந்த மாணவர்களின் ஊக்கம், எளிமை, அணுக்கம் முதலானவை வந்திருந்தோரிடம் நெருக்கமான உணர்வை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தது இளைய சமுதாயத்தின் மனப்பாங்கினையும் ஆற்றலையும் அமெரிக்கப் பண்பினையும் வெளிப்படுத்தியது. குழுவில் இடம் பெற்றிருந்தவர்களுள் ஒருவர், ஒழுக்கமின்மை நடவடிக்கைக்காகப் பள்ளியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டவர். மற்றொருவர், honor code violation, முறைகேட்டுப் புள்ளி நடவடிக்கைக்கு ஆளானவர். இத்தகைய நடவடிக்கைகள், அந்தந்த மாணவர்களின் சான்றிதழில் குறிப்பிடுவது அமெரிக்க முறைமையாகும். அப்படியான குறிப்பீடுகள் இருப்பது கல்லூரிச் சேர்க்கையின் போது கவனத்தில் கொள்ளப்படும். அப்படியானவர்கள் கட்டணமில்லாப் படிப்புக்கு தெரிவாகிப் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அது எப்படி என்பதை, ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் நேர்மையாக விளக்கியது மனிதமாண்புக்கு நல்லதொரு எடுத்துக்காட்டு. காய்ச்சலும் தலைவலியும் அவரவர்க்கு வந்தால்தான் தெரியும். கோடைவிடுமுறையில் வீட்டுப்பாடம் கொடுப்பது வழமை. அப்படித்தான், ஏதோவொரு வீட்டுப்பாடம். பாடத்துக்குரிய சூத்திரமொன்று புத்தகத்தில் சரியாக இருந்திருக்கின்றது. ஆனால், விடுமுறைக்காலம் என்பதால் இணையத்தில் தேடி எடுத்து அதைப் பாவித்து வீட்டுப்பாடம் செய்து கையளித்து விட்டாள் மகள். கிட்டத்தட்ட ஒன்னரை மாதம் கழித்து வீட்டுக்குத் தொலைபேசி அழைப்பு. முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாகச் சொல்லி அறிவுறுத்தல். பதற்றம். அழுகை. மன அழுத்தம். சொல்லி மாளாது. அடுத்த நான்கு நாட்கள் கழித்து நள்ளிரவில் மின்னஞ்சல். தங்கள் பிள்ளையின் மீதான நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டதென. அந்த இரவிலும், உறங்கிக் கொண்டிருந்த அனைவரையும் எழுப்பி மகிழ்ந்தோம். வகுப்பில் ஏராளமானோர் அதேபோலச் செய்திருக்க, அத்தனை பேருக்கும் ஆசிரியர் முறைகேட்டுப் புள்ளி வழங்க, கடைசியில் ஆசிரியரே அறிவுறுத்தலுக்கு ஆட்பட்டுப் போனது பெருஞ்சோகம். முறைகேட்டில் ஈடுபடக் கூடாது; அறியாமையால் ஏதாகிலும் நேர்ந்து விட்டால், அதை எதிர்கொள்வதெப்படி என்பதை மாணக்கர்குழு விளக்கிய விதம் மிகவும் நன்று. வணிகம், பொருளாதாரம், மருத்துவம், பொறியியல் போன்ற பிரிவுகளில் எத்தகைய பிரிவினைத் தெரிவு செய்வது?, கல்வி உதவி பெற என்ன செய்ய வேண்டும்? கல்விக்கடன் போன்றவை குறித்தும் பேசினர். வீட்டுப்பிள்ளைகள், அவர்களின் ஒழுக்கம், படிப்பு, எதிர்காலம் முதலானவற்றின் நிமித்தம் நம்மவர்களுக்கு மிகுந்த கவலையும் பதற்றமும் இயல்பிலேயே ஏற்பட்டு விடுவது உண்டு. அவற்றையெல்லாம் தணிப்பதாக அமைந்தது இந்த நிகழ்ச்சி. இரண்டு மணி நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் பேசிவிட முடியாது. நாளெல்லாம் பல கட்டங்களாகப் பேசித் தெரிய வேண்டிய பொருள் இது. எனினும் அவர்கள் கொடுத்த தகவலும், அவர்களின் நடத்தையும் வந்திருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் நம்பிக்கையையும் ஒரு தெளிவையும் அளித்ததென்றே சொல்லலாம்.பிறிதொரு நிகழ்ச்சிக்காக, குறித்த நேரத்தில் அரங்கை ஒப்படைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்ததால் அனைவரும் அரங்கை விட்டு வெளியே வந்தும், திடலின் ஒருபக்கத்தில் நின்றபடி, வந்திருந்த பெற்றோர் வினவிய வினாக்களுக்கு அந்த மாணவர்கள் கொஞ்சம் கூட முகம் சுளிக்காமல், உளமகிழ்ச்சியோடு பதிலளித்தும், தத்தம் அனுபவங்களை இயல்பாகச் சொல்லியும் அன்பாக அனுப்பி வைத்துக் கொண்டிருந்ததை எட்ட நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆமாம். பிள்ளைகளிடம் கற்றுக் கொள்வோம்.கூட்டத்தில் வந்திருந்தோருக்கு சிறுதீனும் கொடுத்தீங்க பாருங்க. மிடீலடா பசங்களா. -பழமைபேசி.

11/29/2019

மச்சான் வந்தாரு! மச்சான் வந்தாரு!!

மச்சான் வந்தாரு மச்சான் வந்தாரு
பாவக்காய அறுக்கச் சொன்னாரு
மச்சான் வந்தாரு மச்சான் வந்தாரு
பின்னே கொஞ்சம் நெய்ய ஊத்தி
வறுக்கச் சொன்னாரு
கம கம கம கம உம் ... ஹா‌
பின்னே கொஞ்சம் நெய்ய
ஊத்தி வறுக்கச் சொன்னாரு
மச்சான் வந்தாரு மச்சான் வந்தாரு
சுடுசோத்த வட்டல்ல போடச்சொன்னாரு
சுடுசோத்த வட்டல்ல போடச் சொன்னாரு
மச்சான் வந்தாரு மச்சான் வந்தாரு
கையத் துடைக்க துண்டு கேட்டாரு
கையத் துடைக்க துண்டு கேட்டாரு
அடுத்தவாட்டி மூக்குத்தி வாங்கிவாறன் சொன்னாரு
மச்சான் வந்தாரு மச்சான் வந்தாரு
மனசுக்குள்ள கலர்கலராப் பட்டாம்பூச்சிய ஓடவிட்டாரு
கலர்கலராப் பட்டாம்பூச்சிய ஓடவிட்டாரு
ஓடவிட்டாரு ஓடவிட்டாரு ஓடவிட்டாரு

0o0o0o0o0o0o

சொய்ங் சொய்ங்
தோச திங்க ஆசயாகுதே!
சொய்ங் சொய்ங்
தோச திங்க ஆசயாகுதே!!

பச்சமொளகா நறுக்கி வெச்சு
பசுவநெய்யும் உருக்கி வெச்சு
பத்துதோச அடுக்கி வெச்சு
பப்படந்தான் பொரிச்சு வெச்சு
தோச திங்க ஆசயாகுதே!

சொய்ங் சொய்ங்
தோச திங்க ஆசயாகுதே!
சொய்ங் சொய்ங்
தோச திங்க ஆசயாகுதே!!
சொய்ங் சொய்ங்!!

10/13/2019

ஆசியா பசிபிக் பொருளாதாரச் சரக உடன்படிக்கை, RCEP


Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) ஆசியா பசிபிக் பொருளாதாரச் சரக உடன்படிக்கை *** *** *** *** *** *** *** சீன அதிபர் இந்தியாவிற்கு வந்து சென்றது இந்த உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திடத்தான் போன்ற புரளிகளைக் கட்டமைப்பது மிகவும் வருந்தத்தக்கது. கிழக்காசிய நாடுகள் சபையில் தற்போது, புருணை, கம்போடியா, இந்தோனேசியா, லாவோசு, மலேசியா, மியான்மார், பிலிப்பைன்சு, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளும், புதுவரவாக சீனா, இந்தியா, தென்கொரியா, ஆசுதிரேலியா, நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளும் சேர்க்கப்பட்டு, இவற்றுக்கிடையே தங்குதடையற்ற பொருளாதாரச் சந்தை என்பதற்கான ஓர் உடன்படிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒருங்கிணைப்பதற்கான பணிகள் தொடர்ந்து இடம் பெற்று வருகின்றன. உயரதிகாரிகள் மட்டத்தில் தொடர்ந்தும், அவ்வப்போது அமைச்சர்கள் அளவிலான மாநாடுகளும் இடம் பெற்று வருகின்றன. ஒப்பந்தம் இன்னும் இறுதி வடிவமே பெறவில்லை. அப்படியே பெற்றாலும், அதில் பங்கு பெறும் எல்லா நாட்டுத் தலைவர்களும் ஒருங்கே கைச்சாத்திட வேண்டும். கடைசியாக, அக்டோபர் 12ஆம் நாள், அக் 12, 2019, தாய்லாந்தில் அமைச்சர்கள் அளவிலான கூட்டம் நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது. கூட்டத்தில், எண்ணிமக் கோப்புகள்(digital content), எண்ணிம உள்ளீடுகளுக்கான காப்புரிமை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இத்தகைய கோப்புகளை அந்தந்த நாடுகளில் சேகரம் சேர்த்து வைக்க, உரிமையாளருக்குத் தனிவசதி தரப்பட வேண்டுமென்பது இந்தியாவின் கோரிக்கையாக இருந்திருக்கின்றது. அல்லாவிடில், மற்றநாடுகளுக்கு எண்ணிமப் படைப்புகள் சென்று சேரும் போது களவு போக ஏதுவாகி விடும். இக்கோரிக்கைக்கு முடிவு எட்டப்படாமலே கூட்டம் முடிவுற்றிருக்கின்றது. இப்படிப் பல சரத்துகளின் மீதும் ஒருங்கிணைந்த முடிவு எட்டப்பட்டுத்தான் ஒப்பந்தம் இறுதிநிலைக்கு வரும்; வர வேண்டும். இவ்வுடன்படிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமேயானால், இப்புதிய சரகத்தில், உலகின் மொத்த உற்பத்திப் பொருட்களில் 40% பொருட்கள் இச்சரகத்திற்கு உரிய காப்பீட்டுப் பொருட்களாக இருக்கும். உலகப் பொருளாதாரத்தில், 50% இச்சரகத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும். மதிப்பீட்டில், 2050ஆம் ஆண்டின் போது, உலகப்பொருளாதாரத்தின் மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட 75% இந்தியா, சீனாவுக்குரியதாக இருக்கும். இந்தியாவைப் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆக்கப்பூர்வமானதா? பின்னடைவைத் தரக் கூடியதா என்பதெல்லாம் யூகத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே விவாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது. எனினும் ஒரு சில, உண்மைத் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அவற்றில் சிலவற்றைப் பார்ப்போம். 1. பொறியியல் பொருட்களில் இச்சரக நாடுகளுக்கான நடப்பு ஏற்றுமதி: $17.2 பில்லியன் டாலர்கள். இறக்குமதி: $90.5 பில்லியன் டாலர்கள். இப்படியிருக்க, மேலும் அவர்களுக்குத் தங்குதடையற்ற திறப்பை ஏற்படுத்தித் தரவேண்டுமாயென்பது விமர்சகர்களின் கேள்வி. 2. சீனாவின் உட்கட்டமைப்பு இருண்டதும் கட்டுப்பாடுடையதுமாகும். அப்படியிருக்க அங்கே செல்லும் நமது பொருட்களின் நுட்பம் களவாடப்படாது, பாதுகாப்பு, சந்தைப்படுத்தல் என்பது கைகூடக் கூடியதுதானா என்பதும் விமர்சகர்களின் கேள்வியாக இருக்கின்றது. 3. உள்நாட்டுக் கட்டமைப்புகளை மற்ற நாடுகளுக்குத் திறந்து விடும் போது நாட்டின் பாதுகாப்பு நிமித்தம் கவலை தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 4. சுற்றுச்சூழல், பணியாளர் நலனுக்கான கட்டுப்பாடுகள் பேணப்படுமாயென்பதும் கவலைக்குரியதாக இருக்கின்றது. 5. நாட்டின் கலாச்சார, பண்பாட்டுத் தனித்துவம் சிதைப்புக்கு உள்ளாக நேரிடலாமென்பதும் மனித உரிமை ஆர்வலர்களின் கருத்தாக இருக்கின்றது. இத்தகைய முன்னெடுப்புக்கு ஆதரவும் பெருகி வருகின்றது. என்ன காரணம்? ஆதரவும் எதிர்ப்பும், அவரவர் துறை, அவரவர் பார்வையைப் பொறுத்து இருக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, இந்தியாவைச் சார்ந்த மருந்துப்பொருள் ஏற்றுமதியாளருக்கு இது நன்மை பயக்கக் கூடியதாய் இருக்கும். ஏற்றுமதியில் ஓங்கியிருக்கின்ற இவர்களுக்கு கட்டுப்பாடற்ற சந்தையானது இன்னமும் இலாபத்தை ஈட்டித்தரும். இதுவே வேளாண்மை, பொறியியல் துறை சார்ந்தோருக்குப் பெரும் பின்னடைவாக அமையக் கூடும்? தற்போதைக்கு சாமான்யன் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், இதன்நிமித்தம் அறிதலின் தேடலை வளப்படுத்திக் கொள்வதும், இடம் பெறும் பணிகளை அவதானித்து குடிமகனுக்குரிய பொறுப்புகளை மேற்கொள்வதும்தான். Be informed and Be responsible. திறந்தவெளிச் சந்தையென்றால், தரமும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். விலையும் குறைவாக இருக்க வேண்டும். தரத்துக்கு அடிப்படை கல்வியும் பணியாளர் மேம்பாடும். சகாயவிலைக்கு அடிப்படை, இலஞ்ச ஊழல் இல்லாமையும் திறமையும். https://www.thehindu.com/article28228900.ece https://www.businesstoday.in/bt-buzz/news/bt-buzz-why-india-should-not-ignore-rcep-free-trade-mega-deal/story/373035.html -பழமைபேசி, 10/13/2019. [குறிப்பு: கட்டுரையாளருக்கு இதன்நிமித்தம் எந்த நிலைப்பாடும் இல்லை. தகவலைப் பகிர்வது மட்டுமே நோக்கம்]

10/12/2019

நேபாளத்தில் சீன அதிபர்



கடைசியாக இருந்த ஒரே ஒரு இந்துசமய நாடுதான் நேபாளம். இந்தியாவின் ஓர் அங்கமாகவே இரண்டறக் கலந்திருந்தது. கடவுச்சீட்டு இல்லாமல் சென்று வருவது, இந்தியப்பணம் புழங்குவதென எல்லாமுமாக. மேற்கு, தெற்கு, கிழக்கு என மூன்று புறமும் இந்தியப்பகுதிகள். தென்புற எல்லை மட்டும் திபெத் நாட்டுடன் பங்கிட்டுக் கொண்டிருந்தது. திபெத், திபெத்தாக இருந்தவரையிலும் இதுதான் நிலைமை.

படிப்படியாக திபெத் சீனாவின் ஓர் அங்கமாக உள்வாங்கப்பட்டுவிட, தன் வட எல்லை என்பது சீனாவினுடனான எல்லையென்றாகி விட்டது.

நேபாளத்திலோ, இந்துசமயக் கடவுளின் நேரடிப்பிள்ளை மன்னர். அவரின் செங்கோல்தான் நேபாளத்தின் ஆட்சியென்று இருக்க, சீனாவின் ஆதரவுடன் மாவோயிசக் கொள்கையுடையவர்கள் ஆட்சிக்கெதிராகவும், குடியாட்சியைக் கொண்டு வரும் முகமாகவும் புரட்சிகரப் போராட்டங்களில் ஈடுபடத் துவங்கினர். இந்தக் காலகட்டத்தில்தான் அரண்மனையிலிருந்த இளவரசர், மணம்புரிவதில் ஏற்பட்ட பிணக்கு காரணமாக குடும்ப உறுப்பினர்களைச் சுட்டுக் கொலை செய்து தாமும் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றார். இது சதியா என்பதெல்லாம் புலனாய்வுக்குட்படுத்த வேண்டியவை. அவரது இளவல் ஆட்சிப் பொறுப்பைக் கையிலெடுத்துக் கொள்ள, மாவோயிசப் புரட்சி வெடிக்கின்றது. மன்னராட்சி முடிவுக்கு வந்து, மக்களாட்சி மலர்கின்றது. சீனாவின் பிடியும் ஓங்குகின்றது.

நேபாளத்துக்கு எல்லாமும் இந்திய மண்ணிலிருந்துதான் போயாக வேண்டும். மலைப்பாங்கான திபெத்/சீன எல்லைப்பகுதியினூடாக சாலைகள் இல்லை. உயரமான பள்ளத்தாக்குகளில் புகுந்து வருவதென்பது இயலாதவொன்று.  இந்தியா தன் கட்டுப்பாட்டை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முனைகின்றது.

மக்களாட்சி ஏற்பட்ட நிலையில், புதிய அரசியற்சட்டம், மாகாண எல்லைகள் வகுத்தல் போன்றவை வெகுவேகமாக இடம் பெற்றுவர, இந்தியாவின் பங்களிப்பு அவற்றில் முக்கியத்துவம் பெறவில்லை. அந்த சூழலில்தான், 2014-2015 ஆண்டு வாக்கில், இந்திய வம்சாவளியினராகவும் இந்தி பேசுபவர்களாகவும் இருக்கின்ற மாதேசி குடியின மக்களின் போராட்டம் உருவெடுக்கின்றது.

மாதேசியினர் வெகுவாக இருக்கும் நிலப்பகுதிகளை ஒரு மாகாணமாக அறிவிக்காமல், இரண்டு அல்லது மூன்றாகப் பிரித்து மற்ற மாகாணங்களின் ஒரு பகுதியாகச் சேர்த்துவிட்டதன் பொருட்டு அரசியல் முக்கியத்துவம் அல்லாதவர்களாக ஆக்கப்படுகின்றோமென்பது அவர்களின் குற்றச்சாட்டு. ’இவர்களின் போராட்டத்துக்குப் பின்னால் இருப்பது இந்தியா’ என்பது நேபாள அரசாங்கத்தின் குற்றச்சாட்டு. இந்தப் போராட்டத்தின் காரணமாக, இந்தியாவிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டது நேபாளம்.  பெட்ரோல், பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் நேபாளத்துக்குக் கிடைக்காமல் போனது. அதே காலகட்டத்தில் நேபாளத்தில் நிலநடுக்கமும் ஏற்பட்டுவிட, நேபாள மக்களின் ஒட்டுமொத்த கோபத்துக்கும் உள்ளானது இந்தியா. வாய்ப்பை நன்றாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டது சீனா. ஐநா சபையில், இந்தியாவின் மீதான குற்றச்சாட்டினைப் பதிவு செய்தது நேபாளம்.

சீனாவுடன் தன் வர்த்தகத்தைப் பெருக்கிக் கொண்டது நேபாளம். முற்றுமுழுதாக இந்தியாவை மட்டுமே நம்பியிருந்த நேபாளத்தின் இறக்குமதியின் சீனாவின் பங்கு 40 விழுக்காடுகள் வரை உயர்ந்திருக்கின்றது. இன்னமும் சீனாவுடனான தரைவழிப் போக்குவரத்து உகந்ததாக இல்லைதான். சீன இறக்குமதியில் 40% வரை, ஆகாயமார்க்கமாகவும் எஞ்சியது கல்கத்தா அல்லது பங்களாதேசிலிருந்து இந்திய எல்லையினூடாக இடம் பெற்று வருகின்றது. இவையனைத்தும் சீனாவின் திபெத் எல்லை வழியாகவே இருந்திடல் வேண்டுமெனத் திட்டங்கள் போடப்பட்டு அதற்கான பூர்வாங்க வேலைகளும் இடம் பெற்று வருகின்றன.

சீனாவிலிருந்து 18 விமானங்களே வந்து போய்க்கொண்டிருந்த நிலை, கடந்த 10 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட 100 விமானங்கள் என்றாகி விட்டிருக்கின்றது. பெருவாரியாக இந்தியர்களும், இந்தியமார்க்கமாக மட்டுமே சென்று கொண்டிருந்த சுற்றுலாப்பயணிகளின் நிலை வெகுவாக மாறிவிட்டிருக்கின்றது. ஆண்டுக்கு 2 இலட்சம் இந்தியர்களும் ஒன்னரை இலட்சம் சீனர்களும் செல்வதாகக் கணக்குகள் தெரிவிக்கின்றது. திபெத்தின் லாசா நகருக்கும் நேபாளத் தலைநகரான காட்மண்டுவுக்கும் கூட தரைவழிப் போக்குவரத்தும் கைகூடி வந்திருக்கின்றது. சிறு வாகனங்களில் சென்றால், இருபது மணி நேரத்துக்குள்ளாகச் சென்று சேரக்கூடிய அளவில் இருக்கின்றது.

திபெத் லாசாவுடன் காட்மண்டுவை தொடர்வண்டிப் பயணமார்க்கமாக இணைத்துவிட்டால், சீனாவின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் சரக்குகள் வந்து செல்லலாம். தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியென்பதும் நேபாளத்துக்கு சாதகமாக உருவெடுத்து வருகின்றது. இந்த நிலையில்தான், இந்தியாவிலிருந்து புறப்பட்ட சீன அதிபர், 20 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் நேபாளத் தலைநகர் சென்று சேர்ந்திருக்கின்றார். அவரது பயணத்தில் மூன்று விதமான முன்னெடுப்புகள் கைச்சாத்திடப்படலாமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. முதலாவது, சீனாவின் போக்குவரத்து வளையத்தில் நேபாளத்தையும் உட்படுத்திக் கொள்வது. அடுத்ததாக, நேபாளத்தில் இருக்கும் திபெத்திய அகதி முகாம்களைக் கைவிட்டு தங்கியிருக்கும் திபெத்தியர்களைச் சீனாவிடம் கையளிப்பதென்பதாகும். மூன்றவதாக, நாட்டின் பாதுகாப்புப் பணிகளில் சீனாவுடன் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவது.

சீனாவின் போக்குவரத்து வளையத்தில் இடம் பெறுவதில் பிரச்சினை இல்லை. அதற்கான சாலையமைப்புப் பணிகளுக்கான செலவினை நேபாளத்தின் தலையில் கட்டிவிட்டு, நேபாளத்தின் இறையாண்மைக் கேட்டை உருவாக்கித் தன்னுடைய அனுகூலங்களையே முதன்மையாக்கிக் கொள்ளும் சீனா என்பதாக நேபாளத்தின் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றன. அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, இலங்கையின் அம்பாந்தோட்டைத் துறைமுகம், மியான்மாரின் விரைவுச்சாலைத் திட்டம் முதலானவை அமைகின்றன. இலங்கை அதிபர் இராசபக்சேவைக் கையில் போட்டுக் கொண்டு வருவாய்க்கே வழியில்லாத துறைமுகத்தைக் கட்டியெழுப்பி, அதற்கான செலவினத்தைத் திரும்பக் கொடுக்க முடியாமல் துறைமுகத்தையும் அதனையொட்டிய 15 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தையும் சீனாவுக்குத் தாரை வார்த்துக் கொடுத்ததைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் எதிர்க்கட்சியினர்.

திபெத்திய அகதி முகாம்களைக் கைவிடுவதன் வாயிலாக, அவர்களெல்லாம் இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வைப்பதில் இந்தியாவுக்குச் சிக்கலை ஏற்படுத்த முனைகின்றதா சீனாயெனும் கேள்வியையும் முன்வைக்கின்றனர் பார்வையாளர்கள்.

பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் பங்கேற்கக் கூடாதென நேபாளத்தை நெருக்கி வருகின்றது அமெரிக்கா. மாறாக, அமெரிக்கா முன்னெடுக்கும் திட்டத்தில் நேபாளம் பங்கேற்க வேண்டுமெனக் கோரியும் வருகின்றது. ஆனால், அமெரிக்காவின் திட்டம் சீனாவுக்கு எதிரானது, ஆகவே நாங்கள் பங்கேற்க முடியாதெனச் சொல்லி வருகின்றது நேபாளம். அமைதி காத்து வருகின்றது இந்தியா. திபெத்தைப் போன்று, நேபாளமும் சீனாவாகிப் போகும்வரையிலும் அமைதி காக்கப் போகின்றதா இவ்வையகம்?? சமகாலத்தில் வாழ்ந்து வருகின்ற நம் கவனத்தைப் புவிசார் அரசியலிலும்  சற்றுப் பாய்ச்சுவோமே!!

https://thediplomat.com/2019/10/himalayas-leveled-how-china-nepal-relations-have-defied-geopolitics/
https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-port.html?module=inline
https://thediplomat.com/2019/10/amid-china-us-rivalry-india-maintains-low-profile-in-nepal/

-பழமைபேசி. 10/12/2019.