6/08/2008

நம்ம ராசா, பொன்னியின் செல்வன்!

தமிழ்ப் பண்பாட்டின் அடையாளம், செம்மையாய்க் கோலோச்சி தமிழன் தலை நிமிரச்செய்த பொன்னியின் செல்வன் பற்றிய தொகுப்பு.

இராஜராஜ சோழன்

( இதில் வரும் சில கருத்துகள் ஆமோதிக்கத்தக்கவை அல்ல)

1 comment:

Karthika said...

Hello Sir,

Firstly,

I am so happy after seeing this blog. Fully in Tamizh.:) I started looking for blogs on the net since I missed Tamizh so much here. I am now in Bangalore BTW.

Secondly,

I am so much attracted (addicted, to be more specific) to Ponniyin Selvan as all the others who have read it. Just saw your blog which is about Rajaraja Chozhan. I am not able to view the video given here. Could you please check and re-direct me to the proper link/let me know if I am missing something.

I am in to the list of your blog's followers already .!

P.S : My sincere apologies for commenting in English.Yes, I admire Tamizh but I am not that good at typing it.

Best Regards,
Karthika.