10/30/2012

கனிக்குழைவு

சாவு நோக்கிச் செல்லும் பாதையில்
எதிர்கொள்கிற நீயும் நானும்
ஒருவருக்கொருவர் 
செலுத்திக் கொள்வதில்
தயக்கமென்ன வேண்டிக் கிடக்கு?
மனமாரச் சொல்கிறேன்
“வணக்கம்”!

=================

தமிழரை இணைக்கும் ஒரே சொல் “வணக்கம்”!
சொல்லப் பழகு! தன்னால் பின்னால் வரும் ”இணக்கம்”!!
1 comment:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

1. நன்றி...

2. வாழ்த்துக்கள்...

3. வணக்கம்...