10/30/2012

வினா


ஏங்க? 
ஊர்லிருந்து எங்கம்மா வரும் போது 
உங்களுக்குன்னு 
எதும் எடுத்துட்டு வரச்சொல்லிச் சொல்ல வேண்டியது 
எதும் இல்லல்ல? 
இப்படியொரு வினா 
பிறந்திருக்கத்தான் வேண்டுமா??
வினவிப் பிறக்கிறது இவ்வினா
உங்கள் கழிவிரக்கம் 
தன்னை வாரி அணைக்குமெனும்
 எதிர்பார்ப்பு எதுவுமின்றி!!
No comments: