10/05/2012

பணிதல்

சும்மா... 
அப்பா அப்பான்ட்டு
மனுசன் 
வேலையா இருக்கன்ல?!
போயிரு அந்தப்பக்கம்!
எதையும்
குத்திக்கிழிக்கும்
கூரிய பார்வையுடன்
திரும்பினேன்
திறபட்ட கதவு நோக்கி
நின்றிருந்தாள்
முறிக்கும் கண்களும்
காப்பிக் கோப்பையுமாக
அவளது அம்மா!!

1 comment:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

மாட்டிகிட்டாங்க....