3/06/2022

போலிகளிலிருந்து தற்காத்துக் கொளல்

உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களின் பாடத்திட்டத்தில் இருந்து.

The fake news problem is too big for one person to solve, but students can be part of the solution. When students spot a fake or misleading story, they can follow these steps to limit the damage. In doing so, they promote a free and truthful flow of information, a key tenant of democracy.

Step 1: Refuse to share it.

The fewer times a story is shared, the fewer people will see it, and the less the newsmaker will profit from it. Never share a story that you recognize as fake or misleading.

Step 2: Call it out.

If it is possible to respond to or comment on a fake story, do so with evidence that shows why it is false. If a friend or family member shares the story, kindly explain why are you are having a hard time believing it. Share specific examples and strategies that helped you reach your conclusion.

Step 3: Offer alternatives.

Search for stories or information from a variety of reliable sources that debunk the story. Share the stories with people who believe the fake news. Again, be polite about it.

Step 4: Diversify your media habits.

Avoid getting all your news from the same place. When you search for multiple perspectives from different sources, you get a broader understanding of the news. Especially seek sources and stories you might not initially agree with. By broadening your media palate, you’ll more easily be able to recognize and react to false news.

https://k12.thoughtfullearning.com/blogpost/lessons-combating-fake-news

ஸ்டெப்#2.  சுட்டிக் காண்பிக்கின்றோம். நிறையப் பேர் நன்றி சொல்வார்கள். கொஞ்சம் பேர், கடுமை காண்பிப்பார்கள். ஆனாலும், சுட்டுவது நம் கடமை.

ஸ்டெப்#3: முறையான சொற்கள் கொண்டு, அநாகரிகம் தவிர்த்து, மாற்றுக் கருத்தை முன்வைக்க வேண்டும். பத்திரிகையாளர் மணி (highly recommend to watch this: https://youtu.be/wt38NreXSD8) சொல்வதைப் போல, முத்திரை குத்துவார்கள். புறங்கூறுவார்கள். புறம் பேசுவார்கள். சகிப்போடு கடமையைச் செய்தாக வேண்டும். அதுதான் மனிதனுக்கு அழகு.

புறங்கூறுவது vs புறம் பேசுவது??

அந்த இடத்தில் இல்லாத நபரைப் பற்றி, குறை சொல்லிப் பேசுவது. அவதூறு கிளப்புவது, புறங்கூறல். கருத்துகளை முன் வைக்கும் போது, அதைத் திசை திருப்பும் விதமாக, பேசு பொருளுக்கு வெளியே, கருத்துச் சொல்லும் நபரைக் கேலி செய்து, கிண்டல் செய்து, பகடி செய்து, இப்படியாகப் பேசுவது புறம் பேசுவது. கருத்து முன்வைக்கும் நபரைக் கொச்சைப் படுத்துவதால் கருத்து சாவதில்லை. புறம்பேசுபவரின் மனவக்கிரம் வெளிப்படுகிறதென்றே பொருள் (wickedness been exposed while audience are watching).

இதை ஏன் எழுதுகின்றோம்?

தனக்கான கடிவாளம் (guardrail), தாமும் இவற்றைக் கடைபிடிக்க வேண்டிய கட்டுப்பாடு தரித்தல். கூடவே சமூகத்துக்குமான ஒரு தகவல்.


No comments: