3/29/2013

புவிக் குழந்தைகள்!

குளக்கரையில்
மஞ்சக்குளித்து
அந்தி தொலைத்து
இருள் பூசிக்கொள்ளும்
குருவிகள் பூத்த
புவிக் குழந்தைகள்!


Live from Halle Park Lake, Collierville, TN, U.S.A!!


1 comment:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

ஆகா... அருமை... (படமும்)