4/17/2012

திருமண வாழ்த்து


நற்துணை கொண்டு இல்லறம் புகுந்த நண்பன், பேரன்புமிக்க வலைஞர் தரங்கம்பாடி வட்டம் தலைச்சங்காடு கண்ணன் என்கிற T.M.R.யோகேசுவரன் அவர்களைக் கீழ்க்கண்ட பதினாறு பேறுகளும் உற்றுப் பெருவாழ்வு வாழ வாழ்த்துகிறோம்!!

கலையாத கல்வி;கபடட்ற நட்பு
குறையாத வயது;குன்றாத வளமை
போகாத இளமை;பரவசமான பக்தி
பிணியற்ற உடல்;சலியாத மனம்
அன்பான துணை;தவறாத சந்தானம்
தாழாத கீர்த்தி;மாறாத வார்த்தை
தடையற்ற கொடை;தொலையாத நிதி
கோணாத கோல்;துன்பமில்லா வாழ்வு
எனப்பதினாறும் பெற்று
பெருவாழ்வு வாழ்வாயே!

Your wedding day is full of joy;
Tomorrow you can't see.
But one thing's sure for the two of you:
The best is yet to be!
May you obtain the SIXTEEN wealths
Education, Age
Friendship, Prosperity
Youth, Physique
Mind, Companion
Perseverance, Popularity
Truthiness, Charitableness
Funds, Management
Life and Love
and wish you a happy married life!!

இவண்,
வட அமெரிக்க தமிழ் வலைஞர் பேரவை.

2 comments:

இராஜராஜேஸ்வரி said...

பதினாறு பேறுகளும் உற்றுப் பெருவாழ்வு வாழ வாழ்த்துகிறோம்!!

a said...

Anne : Vazhukku Mikka Nantri...