11/20/2011

பாதுகாப்பு

பேராய்வு
ஆராய்வு
பாதுகாப்பு
ஓம்படுத்தல்

2 comments:

ஓலை said...

Arumai.

Yen mugaththai kaamikkaama aaraivu panreega?

பழமைபேசி said...

No video camera ji, Did audio recording through iPhone.