6/17/2011

தமிழ் ஒலி

3 comments:

Anonymous said...

சந்தோசம் .. இது இன்னும் தமிழர்கள் பரவி வாழும் பல நாடுகளிலும் தொடர வேண்டும் ...

vasu balaji said...

பகிர்வுக்கு நன்றி.

ஜோதிஜி said...

இவங்களுக்கு நீங்க தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க என்று நண்பர் சொன்னாரே? இது உண்மையா மணி?